Samenwerking met Wilde Ganzen

Aan onze donateurs,

Graag willen wij u op de hoogte stellen van het definitief starten van onze samenwerking met de Nederlandse landelijke organisatie Wilde Ganzen.

Het betreft hier het project de Solar lamp! U hebt er al veel over kunnen lezen op onze website.

In het oosten van India in Ponkodihi en omgeving zullen 600 gezinnen verblijd worden met een lamp. Het betreft ongeveer 10 dorpen en deze dorpen hebben geen elektriciteit. Tevens zullen er panels aangelegd worden waar deze lampen, via zonlicht, weer opgeladen kunnen worden. En er zijn al enkele dorpelingen/mannen uit de omgeving opgeleid die de lampen kunnen repareren indien nodig. 

Met het uitdelen van 15 solarlampen (als proef) is onderzoek gedaan naar het leerresultaat van kinderen. Doel is geweest: of de kinderen betere leerresultaten bereiken door in de avond nog huiswerk te kunnen maken of te lezen.
Naast dat vooral nevenvoordelen worden genoemd van het hebben van een lamp, zoals vroeger de dag kunnen starten en in de avond nog werkzaamheden verrichten, zijn ook kinderen er heel erg blij mee. Zie hiervoor het report van Sr. Susana waar zij schrijft over haar bezoek van 19 januari 2021 tot en met 21 januari 2021.
Ook in India heerst op dit moment het Coronavirus waardoor de scholen langere tijd gesloten zijn en de resultaten van het leren van de kinderen moeilijker meetbaar zijn. Niettemin is zelfs nu de lamp een warm welkom geweest in deze 15 gezinnen.

Ondertussen is het bestuur van de Stichting Sociaal Centrum Kerkpad, te weten Thea Verstappen in samenwerking met Robert van den Heuvel gestart met fondsenwerving en wel voor het verkrijgen van een financiele vergoeding van een lamp voor een groot aantal gezinnen in Ponkodihi en omgeving. Het is een van de projecten uit het grote project “Van doneren naar investeren’.

Mocht u benieuwd zijn naar de berichtgeving van Wilde Ganzen. Klik dan hier om deze te lezen.

In het vak hieronder leest u de berichtgeving vanuit Wilde Ganzen omtrent goedkeuring van de samenwerking:


Beste Thea Verstappen,

Wij zijn blij dat we u, mede namens Rachida Boukhriss (projectadviseur) kunnen laten weten dat de samenwerking tussen Stichting Sociaal Centrum Kerkpad, The Congregation Sant Joseph Sevika Sanstha / Social Welfare Centre en Wilde Ganzen een feit is! Wilde Ganzen steunt graag uw project in India met projectnummer 2020.0500 en omschrijving Project de solarlamp. 

Bijgaand treft u de samenwerkingsovereenkomst aan. Wij willen u vragen binnen 14 dagen een getekende versie aan ons terug te sturen. Dat kan per mail: servicedesk@wildeganzen.nl.

Voor u start nu de fondsenwervende fase. Zodra het actieresultaat geworven is, kunt u dit overmaken naar de rekening van Wilde Ganzen. Op uw verzoek zullen wij de uitbetaling in gang zetten. In de samenwerkingsovereenkomst vindt u meer informatie hierover.

Mocht vanwege de coronamaatregelen de fondsenwerving niet gaan zoals gepland of kan The Congregation Sant Joseph Sevika Sanstha / Social Welfare Centre niet beginnen met de uitvoering van het project? Neem dan gerust contact op met Rachida Boukhriss (rachida@wildeganzen.nl,). Er is alle begrip voor dat zaken nu anders zullen lopen dan gepland.

Vriendelijke groet,
M B
Serviceteam Projecten en Programma’s
Marianne Been