Nieuwsbrief 1 Jaargang 5

Nieuwsbrief 1, jaargang 5, Stichting Sociaal Centrum Kerkpad
Periode mei 202
4

Introductie tot agroforestry
In onze nieuwsbrief van november 2023 beloofden we u meer te vertellen over agroforestry, een innovatieve landbouwmethodiek. Robert van den Heuvel heeft dit thema grondig onderzocht en past deze methode toe in samenwerking met lokale boeren binnen onze projecten.

Kernpunten van agroforestry
Agroforestry richt zich op twee hoofddoelstellingen:

  1. Voorkomen van interne migratie: Dit fenomeen zorgt ervoor dat gezinsleden, vaak de vader en/of moeder, tijdelijk binnen het land verhuizen om elders te werken, wat de familiebanden onder druk zet.
  2. Bestrijden van ondervoeding: Door de droge landbouwgronden kunnen boeren vaak slechts één rijstoogst per jaar realiseren, aangevuld met sporadisch wat groente.

De realiteit van migratie voor werk
Veel mensen uit de regio waar wij onze landbouwprojecten hebben, verlaten hun gezin van november tot juni om in fabrieken in andere delen van India te werken. Hun landbouwgrond is te droog om effectief te kunnen boeren, en in de fabriek, hoewel het loon laag is, verdienen ze tenminste nog iets. Deze afwezigheid is schadelijk voor de familiebanden, aangezien kinderen vaak achterblijven bij de grootouders. Bovendien biedt fabriekswerk geen mogelijkheid tot structurele opbouw van een bestaan.

Veranderingen door onze projecten
Met de implementatie van zonnepanelen en irrigatiesystemen transformeren we deze situatie volledig. Boeren kunnen nu het hele jaar door diverse oogsten realiseren, wat leidt tot verbeterde voedselvoorziening en een hoger- en stabieler inkomen. De staat Chhattisgarh biedt subsidies van 50 tot 90% voor deze apparatuur, afhankelijk van het inkomen van de boer. Wij ondersteunen de boeren bij het aanvragen hiervan en adviseren over het optimale gebruik van irrigatiesystemen en de teelt van verschillende gewassen.

Technische ondersteuning en optimalisatie
We begeleiden boeren bij het maken van kosten-batenanalyses en het vergelijken van opbrengsten uit verschillende oogsten, wat leidt tot een geoptimaliseerd teeltschema. Dit proces van ‘last-mile’-advisering zorgt ervoor dat we de beoogde resultaten samen bereiken.

Voordelen van agroforestry
De techniek van intercropping, het planten van fruitbomen gecombineerd met maïs, kruiden of groente, verhoogt de biodiversiteit, verbetert de bodemkwaliteit en biedt natuurlijke plaagbestrijding. Dit systeem heeft zich als bijzonder effectief bewezen, vooral in bergachtige en jungle-rijke gebieden. Een van onze boeren heeft zelfs een drip-irrigatiesysteem geïnstalleerd voor zijn chilipeperplanten, wat een aanzienlijke waterbesparing tot 70% oplevert.

Ondersteuning en communicatie
De zusters spelen een cruciale rol bij het begeleiden van deze projecten. Zij zorgen ervoor dat boeren de nodige kennis en vaardigheden opdoen om uiteindelijk zelfstandig verder te kunnen. We onderhouden regelmatig contact via online vergaderingen en WhatsApp om de voortgang te bespreken en toekomstige projecten te plannen.

Fotogalerij
We hebben enkele foto’s toegevoegd om u een impressie te geven van onze werkzaamheden en de impact van onze projecten.

Afsluiting
We hopen dat deze informatie u een duidelijk beeld geeft van onze inspanningen om duurzame landbouwpraktijken te bevorderen. Voor meer details over onze overige projecten verwijzen we u naar onze website.

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur van Stichting Sociaal Centrum Kerkpad