De missiestations

Momenteel worden vanuit acht missiestations 25 dorpen ondersteund. Deze acht missiestations bevinden zich in de volgende gebieden:

Indore

Jhabua

Khandwa

Bhopal

Jabalpur

Rourkela

Sambalpur

Jashpur

sociaal stichting kerkpad gebieden

Onze activiteiten

Stichting Sociaal Centrum Kerkpad ondersteunt zusters van Sant Joseph Sevika Sanstha in India met het verlenen van hulp aan personen die zichzelf niet kunnen redden. Dat kunnen zieken, bejaarden, moeders, lichamelijk en geestelijk gehandicapten of kinderen uit arme gezinnen zijn. Die steun komt middels maandelijks donaties van donateurs en begeleiding van de zusters.

De zusters in India zetten zich in om de levenssituatie- en kwaliteit van deze kansarmen te verbeteren met als doel hen onafhankelijk te maken, zodat de armoede bestreden kan worden. Dat doen ze door de hulpbehoevenden te helpen met het verbeteren van hun rechtspositie, opleidingsniveau, gezondheid, zelfbewustzijn en eigenwaarde en hen te ondersteunen op gebieden van voeding, onderwijs, zorg en landbouw.

Het kastenverschil in India is een van de belangrijkste oorzaken van de armoedige omstandigheden waar veel mensen in leven. Dit kastenstelsel is door de regering in 1949 opgeheven, maar het is nog lang niet uit de cultuur verdwenen. De zusters van Sant Joseph Sevika Sanstha helpen deze armen en begeleiden hen op hun weg naar onafhankelijkheid.

Onze projecten

Van doneren naar investeren
Eind 2019 is er in onderling overleg met de zusters in India een nieuw omvangrijk project opgestart: Van doneren naar investeren. Hiermee werkt de Stichting aan haar toekomstplannen om meer aan fondsenwerving te doen. Dit nieuwe project is tot stand gekomen na een bezoek van een bestuurslid van de Stichting samen met de ervaren projectontwikkelaar Robert van den Heuvel aan de gebieden Nandanagar in Mayda Pradesh en Ponkihidi in Odisha in India.

Lezingen
We staan open voor het geven van lezingen over de Stichting, onze missie en doelen en waar we naar streven. Een voorbeeld hiervan is een lezing die we in 2020 geven bij het Vrouwengilde in Sittard.

Zoeken naar nieuwe bestuursleden
Het bestuur van Stichting Sociaal Centrum Kerkpad beslaat momenteel een voorzitter, penningmeester en secretaris. Graag zouden we willen uitbreiden met drie nieuwe leden, zodat we meer projecten kunnen begeleiden en onze expertise nog beter kunnen inzetten.

Hebt u interesse? Neem dan contact met ons op via het contactformulier.

Impressie