Nieuwsbrief 1 Jaargang 5

Nieuwsbrief 1, jaargang 5, Stichting Sociaal Centrum Kerkpad
Periode mei 202
4

Introductie tot agroforestry
In onze nieuwsbrief van november 2023 beloofden we u meer te vertellen over agroforestry, een innovatieve landbouwmethodiek. Robert van den Heuvel heeft dit thema grondig onderzocht en past deze methode toe in samenwerking met lokale boeren binnen onze projecten.

Kernpunten van agroforestry
Agroforestry richt zich op twee hoofddoelstellingen:

  1. Voorkomen van interne migratie: Dit fenomeen zorgt ervoor dat gezinsleden, vaak de vader en/of moeder, tijdelijk binnen het land verhuizen om elders te werken, wat de familiebanden onder druk zet.
  2. Bestrijden van ondervoeding: Door de droge landbouwgronden kunnen boeren vaak slechts één rijstoogst per jaar realiseren, aangevuld met sporadisch wat groente.

De realiteit van migratie voor werk
Veel mensen uit de regio waar wij onze landbouwprojecten hebben, verlaten hun gezin van november tot juni om in fabrieken in andere delen van India te werken. Hun landbouwgrond is te droog om effectief te kunnen boeren, en in de fabriek, hoewel het loon laag is, verdienen ze tenminste nog iets. Deze afwezigheid is schadelijk voor de familiebanden, aangezien kinderen vaak achterblijven bij de grootouders. Bovendien biedt fabriekswerk geen mogelijkheid tot structurele opbouw van een bestaan.

Veranderingen door onze projecten
Met de implementatie van zonnepanelen en irrigatiesystemen transformeren we deze situatie volledig. Boeren kunnen nu het hele jaar door diverse oogsten realiseren, wat leidt tot verbeterde voedselvoorziening en een hoger- en stabieler inkomen. De staat Chhattisgarh biedt subsidies van 50 tot 90% voor deze apparatuur, afhankelijk van het inkomen van de boer. Wij ondersteunen de boeren bij het aanvragen hiervan en adviseren over het optimale gebruik van irrigatiesystemen en de teelt van verschillende gewassen.

Technische ondersteuning en optimalisatie
We begeleiden boeren bij het maken van kosten-batenanalyses en het vergelijken van opbrengsten uit verschillende oogsten, wat leidt tot een geoptimaliseerd teeltschema. Dit proces van ‘last-mile’-advisering zorgt ervoor dat we de beoogde resultaten samen bereiken.

Voordelen van agroforestry
De techniek van intercropping, het planten van fruitbomen gecombineerd met maïs, kruiden of groente, verhoogt de biodiversiteit, verbetert de bodemkwaliteit en biedt natuurlijke plaagbestrijding. Dit systeem heeft zich als bijzonder effectief bewezen, vooral in bergachtige en jungle-rijke gebieden. Een van onze boeren heeft zelfs een drip-irrigatiesysteem geïnstalleerd voor zijn chilipeperplanten, wat een aanzienlijke waterbesparing tot 70% oplevert.

Ondersteuning en communicatie
De zusters spelen een cruciale rol bij het begeleiden van deze projecten. Zij zorgen ervoor dat boeren de nodige kennis en vaardigheden opdoen om uiteindelijk zelfstandig verder te kunnen. We onderhouden regelmatig contact via online vergaderingen en WhatsApp om de voortgang te bespreken en toekomstige projecten te plannen.

Fotogalerij
We hebben enkele foto’s toegevoegd om u een impressie te geven van onze werkzaamheden en de impact van onze projecten.

Afsluiting
We hopen dat deze informatie u een duidelijk beeld geeft van onze inspanningen om duurzame landbouwpraktijken te bevorderen. Voor meer details over onze overige projecten verwijzen we u naar onze website.

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur van Stichting Sociaal Centrum Kerkpad

Nieuwsbrief 2 Jaargang 4

Nieuwsbrief 2, jaargang 4, Stichting Sociaal Centrum Kerkpad
Periode november 2023

Tussen de vorige nieuwsbrief en de huidige brief ligt een periode van een half jaar. Eigenlijk nog te kort om nieuwe ontwikkelingen te melden, alhoewel deze zijn er zeker!

Daar gaan we dan:
1. Het interview dat onze secretaris Thea Verstappen heeft gehad!
2. Het bezoek van Robert aan Beldihi in de omgeving van Ponkodihi en vervolgens ook naar de omgeving van Madhwa, in het kader van project 2, samen met Wilde Ganzen: ‘Solar-driven irrigation for more income from Agriculture in India’.
3. Hoe verloopt het project ‘Van doneren naar investeren’?
Vanaf voorjaar 2024 gaan we als Stichting niet meer maandelijks doneren maar vragen we de Congregatie samen met de meest arme mensen projecten aan te dragen die erop gericht zijn de mensen zelfstandig te laten zijn en zo onafhankelijk te worden van donaties. Deze grote en mooie verandering volgt uit het project “Van doneren naar investeren”, gestart in de periode december 2019.
4. Onze secretatis bezoekt een informatiedag in Utrecht, gehouden door Wilde Ganzen september 2023.

Werven van vrijwilligers
Het interview hebben we gedaan met als doel via die weg vrijwilligers te werven voor alle taken die er regelmatig binnen onze Stichting te doen zijn. Te denken valt hier o.a. aan projecten begeleiden en de website van juiste informatie voorzien. Geen langdurige zitting hebben in een Stichting of in een bestuur maar vooral taken mee uitvoeren die van kortere duur kunnen zijn. Indien mogelijk, ook een bezoek brengen aan de omgeving waar het project uitgevoerd wordt. Tenminste als er door de vrijwilliger gekozen wordt een project te begeleiden. Projecten begeleiden wordt gedaan eventueel samen met een fondsenwerver en de Zusters en/of de bevolking. Belangstelling is er, alleen de daadwerkelijk toezegging om een taak op te pakken blijft nog achterwege. We verliezen niet de moed en gaan er van uit dat de interesse zeker nog omgezet wordt in deelname. Lees hieromtrent ook het netwerken dat Thea Verstappen heeft gedaan tijdens haar bezoek aan de informatiedag van Wilde Ganzen in Utrecht. Het interview is uitgewerkt in een goed leesbaar document en staat bij het Nieuws op onze website. Misschien hebt u het al gelezen en zo niet dan kan dat alsnog. De uitwerking is gemakkelijk en snel te lezen.

Ponkodihi en Madhwa
Wanneer wij de boeren en vooral de tuinders kunnen ondersteunen, besteden we aan alle onderdelen in het project ‘Van doneren naar investeren’ aandacht. Wanneer er voedzame gewassen geteeld kunnen worden en zelfs een deel van deze gewassen op de markt verkocht worden, hebben de boerenmensen geld om hun kinderen naar school te kunnen laten gaan en tevens ook een goede maaltijd te geven. Misschien zelfs nog wat geld op een spaarrekening te zetten. In het kader van dit denkproces zijn wij met de Zusters samen project 2 gestart ‘Solar-driven irrigation for more income from Agriculture in India’. Dit project is ingediend bij Wilde Ganzen en zij hebben toegezegd het project mee uit te voeren. Op dit moment (november 2023) worden de zonnepanelen aangekocht en een aantal al geplaatst. Daar komt nogal wat bij kijken, te denken valt aan subsidies wel/niet krijgen, regels van het Government in acht nemen enz. Wat het kunnen telen van de juiste gewassen betreft daar is Robert in mei 2023 al voor naar India gereisd om de boeren mee te helpen de juiste keuzes te maken. U kunt hier over lezen op onze website. Over de nieuwste manier van landbouw uitvoeren (Agroforestry), leest u in de volgende Nieuwsbrief een uitgebreider verslag van Robert. We hebben dit al aan u gemeld, bij het verslag van de reis van Robert.

Aanvankelijk zouden de 2 studenten van de HAS de taak, meehelpen met juiste gewassen kiezen, op zich nemen maar omdat ze onverwachts het gebied in het noorden van India niet ‘binnen’ kwamen, heeft Robert deze taak alsnog op zich kunnen nemen. Tijdens zijn bezoek is hij ook niet toegelaten in Ponkodihi maar via Beldihi konden de boeren naar hem toe komen en op deze wijze is er nog een prima overdracht geweest. Wanneer autoriteiten regels stellen dan heeft iedereen zich er aan te houden, helaas maar dat is niet anders en dus volgen wij ook netjes de regels. Uiteindelijk komt dan toch nog ‘alles’ goed, hopen wij met elkaar.

Ontwikkeling project ‘Van doneren naar investeren’
Aanvankelijk is het project gezet op 5 jaar maar tijdens de uitvoering ervan, blijkt dat we een kortere tijd ervoor kunnen uittrekken. Dit jaar 2023 wordt grotendeels besteed aan uitvoering namelijk de voorbereiding voor het plaatsen van de zonnepanelen met irrigatie. Wij, de Stichting en vooral Robert met een van de bestuursleden sturen de Zusters aan en de Zusters begeleiden de boeren. Zij gaan op zoek naar boeren die geïnteresseerd zijn en meestal zijn er boeren die de voortrekkersrol op zich pakken en zo de meest arme mensen meenemen in de ontwikkeling. Inmiddels zijn er al zo’n veertigtal boeren geïnteresseerd en samen met Wilde Ganzen is besloten alvast 20 zonnepanelen te laten plaatsen. Bij dit plaatsen worden de boeren ook betrokken en zij volgen trainingen om mogelijke problemen bij de panels snel te kunnen oplossen.
Robert is, zoals eerder gemeld, in mei 2023 in India geweest om de boeren voor te beiden op de keuze van de juiste gewassen en de keuze van de juiste fruitbomen. De nieuwste manier van landbouw uitvoeren.

Dit alles betekent dat de Zusters sneller leren hoe zij begeleiding zouden moeten geven aan de boeren. Het is zelfs zo dat de Zusters mee uitvoeren en zo onderdeel worden van het leerproces. Wanneer wij eind december 2023 kunnen vaststellen dat het project ‘Van doneren naar investeren’ zodanig het doel bereikt heeft dat wij als Stichting niet enkel geld geven maar de Zusters samen met de meest arme mensen aangeven waar zij ondersteuning nodig hebben in de vorm van projecten, kunnen wij zeggen dat het doel van dit grote project bereikt is en zo kunnen wij toewerken naar afsluiten. Vervolgens gaan wij dan opnieuw bekijken of een 3e landbouwproject opgezet kan worden met een nieuwe fondsenwerver en dit project gaat dan lopen naast de projecten die de Zusters aan ons gaan voorstellen. Deze kunnen we vanuit de Stichting financieren, of met de Zusters samen, en/of met Wilde Ganzen samen. Die keuze maken we in een latere fase. Al met al hebben wij bereikt in 4 jaar tijd, vanaf december 2019 tot en met december 2023, dat we niet langer enkel geld geven maar samen met de Zusters investeren in nieuw te benoemen projecten. Zij denken zo met ons mee en ook de arme mensen krijgen een stem en bepalen mee.

Informatiedag Wilde Ganzen
De samenwerking met de landelijke organisatie Wilde Ganzen verloopt voorspoedig. Wij zijn als Stichting inmiddels een relatie van hen geworden en zo is ook de uitnodiging voor de informatiedag gekomen.

Thema van deze dag is geweest de verslaglegging van de uitvoering van projecten. Wilde Ganzen wil vooral dat in onze situatie de Congregatie het verslag schrijft onder begeleiding van de Stichting. Wij zijn het hier volledig mee eens want op deze manier maak je de Congregatie mee verantwoordelijk en leren de Zusters wat er allemaal in zo’n verslag hoort. Tevens leggen zij op deze manier verantwoording af. Dit alles in het kader van het streven naar onafhankelijkheid, dus ook voor de Congregatie. Op zo’n dag is het mogelijk veel te netwerken, er waren zeker zo’n vijftal Stichtingen die werkzaam zijn op plaatsen in India. Interessant is het om eigen ervaringen te vertellen en zeker ook ervaringen van anderen te horen. Op zo’n dag kan veel geleerd worden.
We kijken uit naar een volgende informatiedag.

Dit was het voor deze keer. In mei 2024 volgt de volgende Nieuwsbrief.
Groeten, het bestuur van de Stichting Sociaal Centrum Kerkpad.

Interview met Thea Verstappen door journalist Ray Simons

Interview met Thea Verstappen door journalist Ray Simons.
Datum 22 juni 2023, jaargang 3 week 26 – 2023
MijnGAZET, uitgave voor de Gemeente Sittard – Geleen, oplage 38.000

Stichting Sociaal Centrum Kerkpad. Periode juli 2023.

Een journalist van MijnGAZET, een uitgave per veertien dagen voor de gemeente Sittard Geleen, heeft Thea Verstappen geïnterviewd over haar vrijwilligerswerk voor India. Het interview is uitgewerkt in een goed leesbaar document/verslag. 

Wij hopen op deze wijze u enthousiast te maken en misschien toe te willen treden als vrijwilliger. 

Lees het interview hieronder.

‘WAT ZOU MAM (MOODER) DIT PRACHTIG HEBBEN GEVONDEN’

Sinds ze veertig jaar geleden zuster Baptista uit Maasniel hielp in India lepra-patiënten te verzorgen, laat het lot van de allerarmsten Thea Verstappen uit Sittard niet meer los. Toen haar kinderen het huis uit waren en haar werk bij de Zuyd Hogeschool erop zat, kon ze zich via de Stichting Sociaal Centrum Kerkpad volledig wijden aan het opzetten van projecten, die kansarmen en hulpbehoevenden in India helpen aan de diepe armoede te ontsnappen.“Armoede bestrijd je niet met discussiëren maar met de handen uit de mouwen steken.”

Op een familiefeest vorig jaar liet Thea Verstappen foto’s zien van het hostel voor 150 meisjes met ernaast een trainingsschool voor boeren in de Indiase staat Odisha, die gebouwd waren met donaties van de Stichting Sociaal Centrum Kerkpad. “Wat zou mooder dit prachtig hebben gevonden als ze dit allemaal had kunnen zien”, zei de 70-jarige Sittardse toen ze de foto’s uit India rond liet gaan. Want door haar moeder was ze in contact gekomen met zuster Baptista (1918-2009), wier orde deze goede doelen Stichting had gesticht. Zuster Baptista kwam net als moeder uit Midden-Limburg.

Toen zuster Baptista in India zat, stichtte ze daar een Congregatie voor Indiase zusters, die nu nog zo’n 250 nonnen telt, verspreid over 35 missiehuizen en -scholen. En Zuster Baptista’s orde zette zich in voor de allerarmsten in India door lepra-patiënten/mensen in India te verzorgen. Via de Stichting Sociaal Centrum Kerkpad wordt geld ingezameld, moeder was een van de donateurs.

Lepra

Tijdens haar studie Verpleegkunde trekt Thea Verstappen in 1984 naar India om daar zuster Baptista te helpen met de verzorging van lepra-patiënten. “Prachtig werk deed zuster Baptista, lepra is nu een behandelbare ziekte, ze verpleegde patiënten en de kinderen van hen liet ze naar school gaan. Ik heb haar geholpen bij haar werk”. Terug in Nederland eisen de zorg voor haar twee kinderen en het werk in de ziekenzorg, wijkverpleging, psychiatrie en het docentschap aan de Zuyd Hogeschool haar volledig op. “Toen mijn kinderen steeds meer zelfstandig werden, heb ik gevraagd of er werk was bij de Stichting Sociaal Centrum Kerkpad’. Die vraag is niet aan dove-mansoren gericht. Haar werk en bemoeienis met de Stichting nemen steeds meer bezit van haar zodat ze nu voorzitter, secretaris, fondsenwerver en woordvoerder is. “Niet omdat ik alles naar me toe trek. Nee, noodgedwongen, het is erg lastig om nieuwe en vooral jonge krachten als medewerkers/vrijwilligers te krijgen. We zouden dolgraag jonge mensen verwelkomen met capaciteiten op het gebied van communicatie, zonne-energie, fundraising en internationale contacten. Hun expertise en ervaring kunnen we dan inzetten voor onze projecten om de allerarmsten in India te helpen een zelfstandig bestaan op te bouwen, een beroep te leren en zo te ontkomen aan de diepe armoede. In 2017 bezoekt ze voor de tweede keer India en ziet hoe de Stichting Kerkpad daar werkt. “Het gedoneerde geld werd vooral besteed aan het kopen van eten voor de allerarmsten. Mooi, maar daardoor blijven de mensen wel afhankelijk van de giften van de zusters.” Dat kan anders en zo vond zij op haar weg Robert van den Heuvel, een Nederlandse adviseur en expert op gebied van ontwikkelingswerk. In 2019 komt het hoofd van de Congregatie vanuit India naar Nederland en vraagt aan haar en van den Heuvel om naar Odisha, een van de allerarmste streken in India, te komen. “Heel veel ellende daar, pure armoede, geen functionerende toiletten en niet eens slaapplaatsen voor meisjes.” Ze adviseren de zusters/Congregatie om de arme bevolking te helpen onafhankelijk te worden van donaties door hen een beroep te leren waarmee ze geld kunnen verdienen. “Samen met de Congregatie besluiten we het 5-jarige project ‘van Doneren naar Investeren” op te starten. Het project richt zich op hygiëne, voeding, educatie, landbouw en gezondheidszorg.” Door toedoen van contactpersoon zuster Susana, die optreedt als manager voor het project vanuit India, worden concrete acties gekozen. Waarvoor in Nederland vervolgens geld wordt ingezameld. “Armoede bestrijd je niet met praten en discussiëren maar met handen uit de mouwen steken en doen.” Voortvarend worden de zaken aangepakt. In Odisha, in het noorden van India en wel in de omgeving van Ponkodihi krijgen 10 dorpen met 600 gezinnen solar-lampen. “Daarmee kan elk gezin worden voorzien van elektriciteit en kan energie worden opgewekt voor irrigatie- installaties zodat de boeren zelf producten zoals rijst, fruit en papaja enz. kunnen telen. Om dit vervolgens voor zichzelf en voor de verkoop op de markt in te zetten zodat ze geld verdienen en dus minder afhankelijk worden van donaties o.a. uit Nederland. Naast de Stichting Sociaal Centrum Kerkpad en de Congregatie van de zusters draagt ook de op tv- bekende landelijke Stichting Wilde Ganzen bij aan de projecten in India. “Dit jaar hebben we zelfs 20.000 Euro mogen ontvangen van de organisatie Wilde Ganzen. Hiermee gaan we in Odisha in Ponkodihi en omgeving 10 zonnepanelen met irrigatie bouwen en mogelijk nog putten delven. Tevens komen er nog 10 panelen met irrigatie in de staat Chattisgarh en wel in Madhwa en omgeving. Ook een erg armoedige omgeving. Ontroerd is ze, omdat in 2022 ondanks Corona toch het hostel voor meisjes in Ponkodihi, met daarbij een trainingscentrum voor o.a. de arme boerenbevolking kan worden geopend. “Ik kreeg tranen in m’n ogen, we waren erbij, toen ik zag wat er allemaal voor prachtigs tot stand is gekomen dankzij al die donaties en de gezamenlijke inspanningen in Nederland en India. Heel mooi om te zien hoe kinderen aan hun ouders leren hoe ze hun handen goed met zeep moeten wassen. Nu er ook
deels riolering is, krijgen mensen geleerd hoe ze zelf toiletten kunnen bouwen. Ook leren de boeren om de overal liggende ‘koeien-uitwerpselen’ op te vegen en te gebruiken als mest op het land.”

Bevolking

Het goede werk wordt weleens bemoeilijkt door de andere omgang met dieren dan dat wij hier gewend zijn. Het grootste deel wordt als heilig bestempeld en dat betekent dat dieren veelal hun eigen gang kunnen gaan. Zo vernielen olifanten nogal eens de pas aangelegde installaties. Of eten de loslopende dieren de bladeren op van de groeiende planten.
“Het merendeel van de mensen in India heeft als religie hindoe te zijn. De zusters hebben een christelijke oorsprong en helpen/ondersteunen iedereen die hulp nodig heeft. Dat is juist het mooie van hun inzet en hun werk. Samen kun je uit de armoede komen. Het gaat erom dat we de allerarmste mensen in India helpen uit de armoede te komen en daar zijn de zusters heel hard bij nodig. Zij kennen de cultuur van de mensen. Wij, vanuit Nederland, helpen/ondersteunen de zusters zodat de mensen in India een beter leven voor zichzelf kunnen opbouwen en zo zelfstandig kunnen worden en zeker ook zelfbewuster.”


Informatie:


www.ssckerkpad.nl
Stichting Sociaal Centrum Kerkpad

Tussentijdse verslaggeving Congregatie

Stichting Sociaal Centrum Kerkpad.
Periode juli 2023
.

Het is een verslag van de Congregatie over de periode november 2022 tot mei 2023.
Enerzijds hoe ze de donorgelden besteden die ze o.a. via Nederland ontvangen en anderzijds hoe ze de meest arme mensen helpen uit de armoede te komen middels het opbouwen van een onafhankelijk bestaan.De basis hiervan ligt in het project “Van doneren naar investeren”. Hier leren de arme mensen voor zichzelf te zorgen middels het leren van een beroep. Voorbeelden hiervan zijn de boeren die leren kwalitatief betere gewassen te kweken en hun land beter te bewerken middels bemesting. Ook leren sommige mensen toiletten te bouwen en tevens ook een wasgelegenheid erbij. Betere inkomsten zorgen ervoor dat hun kinderen naar school kunnen gaan en dat deze kinderen een gezondere voeding krijgen.


Het verslag is in het Engels, de toegevoegde foto’s en al het nieuws op onze website tonen prima hoe de voortgang is en dat er hard gewerkt wordt aan de meest arme mensen uit de armoede te krijgen en niet langer meer afhankelijk te zijn. Op deze wijze kunnen de zusters vervolgens weer andere mensen helpen dit hun begeleiding wel nodig hebben.

Met vriendelijke groeten,
Thea Verstappen, secretaris Stichting Sociaal Centrum Kerkpad
Juli 2023.

Om het rapport rechtstreeks te lezen kunt u hier klikken.

Nieuwsbrief 1 Jaargang 4

Nieuwsbrief 1, jaargang 4, Stichting Sociaal Centrum Kerkpad.
Periode mei 2023
.

Het is alweer een poos geleden dat u nieuwe informatie van ons gehoord hebt. Middels deze Nieuwsbrief proberen wij u zo goed als kan op de hoogte te houden van nieuwe ontwikkelingen en dan vanaf de periode november 2022 tot en met heden.

Waar willen wij u over vertellen?
1. Zijn er vrijwilligers bij gekomen naar aanleiding van onze advertentie?
2. De voorgenomen stage van twee HAS (Hogere Agrarische School) studenten en het voortijdig stoppen van deze stage door plaatselijke autoriteiten in India.
3. Ontwikkelingen rondom het tweede project met Wilde Ganzen namelijk de plaatsing van 20 zonnepanelen en irrigatiepompen in Ponkodihi en Madhwa.
4. Meegedaan met een prijsvraag van Wilde Ganzen, door een van onze bestuursleden en resultaat hiervan.
5. Bezoek van de Stichting in naam van Robert, aan 2 missiestations in het noorden van India, nu mei/juni 2023.

Vrijwilligers
Helaas hebben we geen aanmeldingen gekregen. Het bestuur bestaat nog steeds uit de penningmeester Sam Broens en de secretaris Thea Verstappen. De taak van voorzitter is al voor lange tijd vacant. De secretaris neemt deze taak mee op zich waar nodig.
De taken, om de Stichting en de Congregatie goed te laten samenwerken, nemen eerder toe dan af. Dit betekent dat er echt meer vrijwilligers nodig zijn, zowel voor de taken in het bestuur al voor de taken om mee samen te werken binnen de projecten. Het bestuur is voornemens te adverteren in het Katholiek Nieuwsblad. Misschien dat het via die weg gaat lukken. Jongeren inspireren voor dit werk ‘lijkt’ vooralsnog moeilijk. We proberen dit wel via Linkedin en daar een pagina te vullen met mededelingen over ons werk en de positieve resultaten die we op dit moment hebben in de samenwerking met Wilde Ganzen en de projecten die we samen uitvoeren.

HAS studenten en het stoppen van hun stage
Ja heel erg jammer dat de autoriteiten zoals o.a. de politie in Ponkodihi, heel snel een einde hebben gemaakt aan de voorgenomen 5 maanden stage van 2 derde jaars studenten in het kader van de landbouw. Na enig uitzoekwerk blijkt dat de regio niet voldoende betrouwbaar zou zijn voor jonge studenten en in deze 2 meisjes. In de regio is er geen betrouwbaar communicatiekanaal en mocht er zich een incident voordoen dan zouden de studenten geen alarm kunnen slaan.
Wij, zowel vanuit de Congregatie als vanuit de Stichting, hebben te luisteren naar de autoriteiten en dat betekent geen discussie maar gehoorzamen. Vervolgens betekende dit dat de studenten binnen 3 weken weer terug waren in Nederland. Zij hebben slechts één bezoek aan een boerenfamilie kunnen brengen en gaven zelf aan dat ze zeker een zinvolle stageperiode zouden kunnen hebben gehad maar helaas. Het enige positieve is dat de studenten door de snelle actie, ook vanuit de Stichting, nu geen studievertraging oplopen. Dit laatste zou nog vervelender voor hen zijn geweest. Daarnaast realiseren we ons eens te meer dat we nog nadrukkelijker de samenwerking met de lokale autoriteiten moeten zoeken en opzetten.

Plaatsing 5 panelen in Ponkodihi en Madhwa, het project samen met Wilde Ganzen
Nu de studenten niet hebben kunnen werken aan hun stage-opdrachten en de eerste opdracht zou zijn het meehelpen met plaatsen van de panelen en de juiste gewassen voorbereiden met de boeren, gaat onze adviseur Robert van den Heuvel voor een periode van 10 dagen in mei/juni naar India. Wij, de Congregatie en de Stichting zouden het jammer vinden als de beloofde panelen en benodigde irrigatiepompen nog langer op zich laten wachten. In goed overleg met elkaar worden er nu 5 panelen geplaatst en gaat Robert met de aanwezige Zusters en boeren de keuze voor de juiste gewassen bespreken en waar nodig mee uitvoeren. In een latere fase en wel in juli komen vervolgens de andere 15 panelen. We hopen dat de Zusters en de boeren dan al zoveel ervaring hebben dat zij zelfstandig kunnen werken. Dat gaan we dan horen. Wij wensen allen daarbij nu al veel succes.

Prijsvraag Wilde Ganzen
Wij hebben meegedaan met een nieuw voorstel voor een project en wel het bouwen van een kleine school met overnachting. Een kleine slaapplek alleen voor de kinderen die te lang zouden moeten lopen van en naar hun huis/hut. We hebben de prijsvraag niet gewonnen maar wel de uitnodiging gekregen het project in te dienen zoals we ook project 1 en project 2 hebben ingediend. Nou daar zijn we al volop mee aan de gang gegaan. In de volgende Nieuwsbrief hoort u er meer over. U kunt alvast meer over dit project lezen op onze website. Zo ook over het dorpje Derapathar in het noorden van India in de staat Assam.

Bezoek Robert aan 2 missiestations
Zoals eerder al vermeld in deze Nieuwsbrief gaat Robert een bezoek brengen aan Ponkodihi én aan Madhwa. Wij zullen u op de hoogte houden via het Nieuws op onze website.

Als u de website bezoekt www.ssckerkpad.nl ziet u dat we tegenwoordig ook werken met een doneerknop.

Dit was het dan voor nu. Mocht u vragen hebben of ideeën die wij heel goed kunnen gebruiken, schroomt u niet het contactformulier op de website in te vullen en in te sturen. Wij gaan er mee aan de slag en zullen u altijd op de hoogte houden. Heel fijn als u met ons meedenkt.

Met vriendelijke groeten,
Thea Verstappen, secretaris Stichting Sociaal Centrum Kerkpad
Mei 2023.

Jaarverslag 2022

India Flag

Langzaamaan is Corona naar de oppervlakte verdwenen en zo ook in India. De regels worden deels nog in acht genomen en deels ook niet. Om in de allerarmste gebieden in India te kunnen overleven, is deze aandacht voor de regels er beduidend minder. Toch blijven de zusters hier aandacht voor vragen want hygiënisch leven blijft een voorwaarde om zo’n pandemie te boven te komen. Ook in India. 

1.Het project Solarlampen en onderwijs

Ondanks dat de kinderen niet naar school kunnen gaan vanwege de coronapandemie zijn er 300 lampen uitgedeeld. Aan kinderen vooral en naast Ponkodihi ook nog aan kinderen in een tiental dorpen er omheen. Op deze manier is het mogelijk geweest in de avonduren nog te leren en eventueel te lezen. Overdag de ouders helpen en misschien nog wat spelen en in de avonduren dan nog aandacht geven aan het leren.

In deze periode blijkt dat de regering langzaamaan het belang gaat inzien van elektriciteit aanleggen en zo hebben de mensen af en toe elektriciteit bij hun hut. Het gevolg is dat er ouders zijn die besluiten geen lamp aan te schaffen en te wachten op de elektriciteit die er af en toe is. Zie verder ook de verhalen in de Nieuwsbrieven op de website. www.ssckerkpad.nl

Ons project, vanuit Wilde Ganzen mee goedgekeurd, omvat een groter aantal lampen en we besluiten opnieuw met Wilde Ganzen in gesprek te gaan. Zo komt hieruit dat de helft van de kosten gebruikt kan worden voor 4 zonnepanelen en 4 irrigatiepompen. De mensen/boeren in de dorpen hebben dit als voorstel gedaan. Deze keuze wordt goedgekeurd en ook uitgevoerd.

2. Hostel gereed en geopend

Tijdens de coronapandemie is er flink doorgewerkt om het hostel gereed te krijgen. Zodoende besluiten wij tot een vervolgbezoek naar India. Deze keer wordt de trip zorgvuldig voorbereid en het verslag hiervan kunt u lezen op de website. Er is een extra nieuwsbrief geschreven.

Het hostel is grotendeels gereed en wordt door de bisschop van Rourkela gezegend. De opening gebeurt door Sr. Ansumala vanuit de Congregatie en door mevr. Thea Verstappen namens de Stichting. Prachtig om te zien hoe geweldig de meisjes deze plek voor henzelf ervaren. In de mooiste kleding lopen ze gearmd rond. Vermoedelijk zullen deze jaren dan ook de mooiste jaren zijn/worden in hun leven. In het hostel ligt een prachtige tegelvloer en met een beetje muziek kunnen ze hier fantastisch dansen.

Naast dat het hostel een overnachtingsplek is voor meisjes die te lang naar huis 

moeten lopen en in de morgen weer naar school, blijkt dat er voldoende plaats is om een vocational/praktijkschool in en op te richten. Ook hier leest u over in de extra Nieuwsbrief.

3. Project ‘Van doneren naar investeren’

Omdat het bijstellen van het 1e project met Wilde Ganzen goed geslaagd is, denken we na over een vervolg. De 4 solarpanels en irrigatiepompen worden door ons bezocht en we zien dat deze hun werk doen. Er is voldoende water om gewassen te laten groeien en naast er zelf van te eten ook nog een deel op de markt te kunnen verkopen. Tijdens onze trip naar India bezoeken we ook dorpjes waar nog geen irrigatie is en deze boeren kijken er naar uit  om hulp te krijgen. Zij zelf willen graag volop meewerken en zo wordt besloten een informatie/cursus te volgen in het hostel en wel bij de praktijkschool. 

Wij, vanuit de Stichting, besluiten een vervolgtraject aan te vragen bij Wilde Ganzen. Zo gezegd zo gedaan, voor 20 zonnepanelen en irrigatiepompen start nu per 1 januari 2023 het 2e project in samenwerking met Wilde Ganzen. U leest erover in de Nieuwsbrieven op onze website. 

We zijn december 2019 gestart met het grote project ‘Van doneren naar investeren”, inmiddels over de helft en in december 2024 zullen we terugkijken wat bereikt is. Belangrijkste reden van dit project opstarten is voor de Stichting niet enkel te doneren maar vooral het geld dat gedoneerd wordt meteen in te zetten voor investering. Zodanig dat de behoeftige mens uit de armoede kan komen en zelfstandig kan worden. We zijn op weg. 

Naast bovenstaand project (landbouw) wordt aandacht besteed aan projecten zoals: hygiëne, voeding, onderwijs en gezondheidszorg.

4. Tot slot

Het bestuur heeft dit jaar 2x vergaderd namelijk 6  april 2022 en 5 oktober 2022.

Het bestuur is niet voltallig, de taak van voorzitter is nog steeds niet ingevuld. Ondanks dat het bestuur er ruim tijd aan besteedt vrijwilligers te interesseren, is dat tot op heden niet gelukt. 

Tot zover, het verslag bevat in grote lijnen enkele uitwerkingen van projecten. In detail kunt u er over lezen op onze website www.ssckerkpad.nl

Onze oudere donateurs die geen internet hebben, krijgen alle Nieuwsbrieven via de post toegestuurd zodat zij geen informatie hoeven te missen.

Met vriendelijke groeten,

het bestuur van de Stichting Sociaal Centrum Kerkpad. 

Nieuwsbrief 2 Jaargang 3

Periode november/december 2022

Deze nieuwsbrief gaat in zijn geheel over het belang van werven van vrijwilligers. 

  1. Hoe is de situatie momenteel bij onze Stichting?
  2. Waar worden onze vrijwilligers ingezet?
  3. Hoe willen wij een juist aantal bereiken?
  4. Hoe kunt u ons hierbij helpen?
  1. Hoe is de situatie momenteel bij onze Stichting?

Het bestuur van de Stichting is sinds eind 2019 niet meer voltallig. Naast de penningmeester en de secretaris ontbreekt er een voorzitter. Deze taak wordt ad interim ingevuld door de secretaris. Met als gevolg dat de secretaris dubbele taken heeft. 

Tevens zijn we eind 2019 gestart met het 5 – jarig project ‘Van doneren naar investeren’. U kunt hierover lezen op onze website, met name bij het onderdeel de nieuwsberichten. Het bestuur, vooral de secretaris, is intensief betrokken bij het project. Tevens is een projectmedewerker aangetrokken op projectbasis, namelijk voor 15 werkdagen per jaar. Het bestuur werkt uiteraard op vrijwillige basis.  

Al langere tijd is het bestuur op zoek naar uitbreiding en wel van het bestuur en tevens vrijwilligers die projecten gaan begeleiden. Iedere nieuwsbrief worden hier opmerkingen over gemaakt en tevens staat er een vast bericht op de website en toch melden zich geen geïnteresseerden. 

Zie ook de vacature die nu als een van de eerste berichten vermeld staat bij het nieuws op de website. Het secretariaat is gevestigd in Sittard en vergaderen zou prettig zijn te kunnen doen vanuit deze omgeving. Toch zijn we van mening dat online op dit moment ook veel mogelijk is. Een online meeting houden wij momenteel ook regelmatig met India. Dus zou het ook mogelijk moeten zijn als er zich geïnteresseerden aanmelden buiten de regio van het secretariaat. 

Wilt u er nog eens over nadenken? Bent u misschien de persoon die een taak in het bestuur kan oppakken of misschien een project zou kunnen begeleiden? De vacature op de website gaat in op wat wij inhoudelijk van u vragen. 

2. Waar worden onze vrijwilligers ingezet?

De voorzitter krijgt een belangrijke taak binnen het bestuur. Bestuurlijke ervaring zou zeker een voordeel kunnen zijn om met deze taak aan de slag te gaan. Tevens willen wij ruim aandacht besteden aan de ideeën en wensen die de geïnteresseerde zelf heeft. Mogelijkheden bekijken of hier ruim aandacht aan gegeven kan worden. 

De vrijwilligers voor projecten gaan inderdaad projecten begeleiden zoals helpen bij de uitvoering van projecten met Wilde Ganzen of mee stages begeleiden van internationale hbo studenten. Er is altijd een docent die hier de eindverantwoordelijkheid heeft. De projecten van Wilde Ganzen worden uitgevoerd op eindverantwoordelijkheid van onze projectmedewerker. 

Zie ook de vacature op de website voor uw eventuele tijdsinvestering die gevraagd wordt. Begeleiden geeft ook veel voldoening!

3. Hoe willen wij een juist aantal vrijwilligers bereiken?

Het is de meest lastige vraag: hoe vrijwilligers te bereiken? Vooral ook jongeren, mede omdat het digitale tijdperk veel kennis en vaardigheden vraagt om snel te kunnen handelen. 

Wij proberen om via het landelijke netwerk Linkedin en hier een eigen pagina te onderhouden, deze groep te bereiken. Helaas hebben we hier nog niet voldoende resultaat. Heb u suggesties hoe wij wel meer bereik en dus ook resultaat kunnen krijgen dan staan wij hier echt voor open.

4. Hoe kunt u ons hierbij helpen? 

Via het contactformulier op onze website kunt u ons adviseren en indien nodig ook consulteren. 

www.ssckerkpad.nl

Wij wensen u mooie feestdagen 2022 en veel groeten van het bestuur van de Stichting Sociaal Centrum Kerkpad, 

Sam Broens, penningmeester en  Thea Verstappen, secretaris.