Jaarverslag 2022

India Flag

Langzaamaan is Corona naar de oppervlakte verdwenen en zo ook in India. De regels worden deels nog in acht genomen en deels ook niet. Om in de allerarmste gebieden in India te kunnen overleven, is deze aandacht voor de regels er beduidend minder. Toch blijven de zusters hier aandacht voor vragen want hygiënisch leven blijft een voorwaarde om zo’n pandemie te boven te komen. Ook in India. 

1.Het project Solarlampen en onderwijs

Ondanks dat de kinderen niet naar school kunnen gaan vanwege de coronapandemie zijn er 300 lampen uitgedeeld. Aan kinderen vooral en naast Ponkodihi ook nog aan kinderen in een tiental dorpen er omheen. Op deze manier is het mogelijk geweest in de avonduren nog te leren en eventueel te lezen. Overdag de ouders helpen en misschien nog wat spelen en in de avonduren dan nog aandacht geven aan het leren.

In deze periode blijkt dat de regering langzaamaan het belang gaat inzien van elektriciteit aanleggen en zo hebben de mensen af en toe elektriciteit bij hun hut. Het gevolg is dat er ouders zijn die besluiten geen lamp aan te schaffen en te wachten op de elektriciteit die er af en toe is. Zie verder ook de verhalen in de Nieuwsbrieven op de website. www.ssckerkpad.nl

Ons project, vanuit Wilde Ganzen mee goedgekeurd, omvat een groter aantal lampen en we besluiten opnieuw met Wilde Ganzen in gesprek te gaan. Zo komt hieruit dat de helft van de kosten gebruikt kan worden voor 4 zonnepanelen en 4 irrigatiepompen. De mensen/boeren in de dorpen hebben dit als voorstel gedaan. Deze keuze wordt goedgekeurd en ook uitgevoerd.

2. Hostel gereed en geopend

Tijdens de coronapandemie is er flink doorgewerkt om het hostel gereed te krijgen. Zodoende besluiten wij tot een vervolgbezoek naar India. Deze keer wordt de trip zorgvuldig voorbereid en het verslag hiervan kunt u lezen op de website. Er is een extra nieuwsbrief geschreven.

Het hostel is grotendeels gereed en wordt door de bisschop van Rourkela gezegend. De opening gebeurt door Sr. Ansumala vanuit de Congregatie en door mevr. Thea Verstappen namens de Stichting. Prachtig om te zien hoe geweldig de meisjes deze plek voor henzelf ervaren. In de mooiste kleding lopen ze gearmd rond. Vermoedelijk zullen deze jaren dan ook de mooiste jaren zijn/worden in hun leven. In het hostel ligt een prachtige tegelvloer en met een beetje muziek kunnen ze hier fantastisch dansen.

Naast dat het hostel een overnachtingsplek is voor meisjes die te lang naar huis 

moeten lopen en in de morgen weer naar school, blijkt dat er voldoende plaats is om een vocational/praktijkschool in en op te richten. Ook hier leest u over in de extra Nieuwsbrief.

3. Project ‘Van doneren naar investeren’

Omdat het bijstellen van het 1e project met Wilde Ganzen goed geslaagd is, denken we na over een vervolg. De 4 solarpanels en irrigatiepompen worden door ons bezocht en we zien dat deze hun werk doen. Er is voldoende water om gewassen te laten groeien en naast er zelf van te eten ook nog een deel op de markt te kunnen verkopen. Tijdens onze trip naar India bezoeken we ook dorpjes waar nog geen irrigatie is en deze boeren kijken er naar uit  om hulp te krijgen. Zij zelf willen graag volop meewerken en zo wordt besloten een informatie/cursus te volgen in het hostel en wel bij de praktijkschool. 

Wij, vanuit de Stichting, besluiten een vervolgtraject aan te vragen bij Wilde Ganzen. Zo gezegd zo gedaan, voor 20 zonnepanelen en irrigatiepompen start nu per 1 januari 2023 het 2e project in samenwerking met Wilde Ganzen. U leest erover in de Nieuwsbrieven op onze website. 

We zijn december 2019 gestart met het grote project ‘Van doneren naar investeren”, inmiddels over de helft en in december 2024 zullen we terugkijken wat bereikt is. Belangrijkste reden van dit project opstarten is voor de Stichting niet enkel te doneren maar vooral het geld dat gedoneerd wordt meteen in te zetten voor investering. Zodanig dat de behoeftige mens uit de armoede kan komen en zelfstandig kan worden. We zijn op weg. 

Naast bovenstaand project (landbouw) wordt aandacht besteed aan projecten zoals: hygiëne, voeding, onderwijs en gezondheidszorg.

4. Tot slot

Het bestuur heeft dit jaar 2x vergaderd namelijk 6  april 2022 en 5 oktober 2022.

Het bestuur is niet voltallig, de taak van voorzitter is nog steeds niet ingevuld. Ondanks dat het bestuur er ruim tijd aan besteedt vrijwilligers te interesseren, is dat tot op heden niet gelukt. 

Tot zover, het verslag bevat in grote lijnen enkele uitwerkingen van projecten. In detail kunt u er over lezen op onze website www.ssckerkpad.nl

Onze oudere donateurs die geen internet hebben, krijgen alle Nieuwsbrieven via de post toegestuurd zodat zij geen informatie hoeven te missen.

Met vriendelijke groeten,

het bestuur van de Stichting Sociaal Centrum Kerkpad. 

Samenwerking met Wilde Ganzen

Aan onze donateurs,

Graag willen wij u op de hoogte stellen van het definitief starten van onze samenwerking met de Nederlandse landelijke organisatie Wilde Ganzen.

Het betreft hier het project de Solar lamp! U hebt er al veel over kunnen lezen op onze website.

In het oosten van India in Ponkodihi en omgeving zullen 600 gezinnen verblijd worden met een lamp. Het betreft ongeveer 10 dorpen en deze dorpen hebben geen elektriciteit. Tevens zullen er panels aangelegd worden waar deze lampen, via zonlicht, weer opgeladen kunnen worden. En er zijn al enkele dorpelingen/mannen uit de omgeving opgeleid die de lampen kunnen repareren indien nodig. 

Met het uitdelen van 15 solarlampen (als proef) is onderzoek gedaan naar het leerresultaat van kinderen. Doel is geweest: of de kinderen betere leerresultaten bereiken door in de avond nog huiswerk te kunnen maken of te lezen.
Naast dat vooral nevenvoordelen worden genoemd van het hebben van een lamp, zoals vroeger de dag kunnen starten en in de avond nog werkzaamheden verrichten, zijn ook kinderen er heel erg blij mee. Zie hiervoor het report van Sr. Susana waar zij schrijft over haar bezoek van 19 januari 2021 tot en met 21 januari 2021.
Ook in India heerst op dit moment het Coronavirus waardoor de scholen langere tijd gesloten zijn en de resultaten van het leren van de kinderen moeilijker meetbaar zijn. Niettemin is zelfs nu de lamp een warm welkom geweest in deze 15 gezinnen.

Ondertussen is het bestuur van de Stichting Sociaal Centrum Kerkpad, te weten Thea Verstappen in samenwerking met Robert van den Heuvel gestart met fondsenwerving en wel voor het verkrijgen van een financiele vergoeding van een lamp voor een groot aantal gezinnen in Ponkodihi en omgeving. Het is een van de projecten uit het grote project “Van doneren naar investeren’.

Mocht u benieuwd zijn naar de berichtgeving van Wilde Ganzen. Klik dan hier om deze te lezen.

In het vak hieronder leest u de berichtgeving vanuit Wilde Ganzen omtrent goedkeuring van de samenwerking:


Beste Thea Verstappen,

Wij zijn blij dat we u, mede namens Rachida Boukhriss (projectadviseur) kunnen laten weten dat de samenwerking tussen Stichting Sociaal Centrum Kerkpad, The Congregation Sant Joseph Sevika Sanstha / Social Welfare Centre en Wilde Ganzen een feit is! Wilde Ganzen steunt graag uw project in India met projectnummer 2020.0500 en omschrijving Project de solarlamp. 

Bijgaand treft u de samenwerkingsovereenkomst aan. Wij willen u vragen binnen 14 dagen een getekende versie aan ons terug te sturen. Dat kan per mail: servicedesk@wildeganzen.nl.

Voor u start nu de fondsenwervende fase. Zodra het actieresultaat geworven is, kunt u dit overmaken naar de rekening van Wilde Ganzen. Op uw verzoek zullen wij de uitbetaling in gang zetten. In de samenwerkingsovereenkomst vindt u meer informatie hierover.

Mocht vanwege de coronamaatregelen de fondsenwerving niet gaan zoals gepland of kan The Congregation Sant Joseph Sevika Sanstha / Social Welfare Centre niet beginnen met de uitvoering van het project? Neem dan gerust contact op met Rachida Boukhriss (rachida@wildeganzen.nl,). Er is alle begrip voor dat zaken nu anders zullen lopen dan gepland.

Vriendelijke groet,
M B
Serviceteam Projecten en Programma’s
Marianne Been

Bouw hostel

Zie de Nieuwsbrief 2 van dit jaar waar meer informatie staat over de
bouw van het hostel.

Bij ons herkenbaar van vroeger. In katholieke gezinnen gebeurde dat toen ook. De zegening heeft vooral te maken met dat de bouw voorspoedig mag verlopen.
Er zijn voldoende arbeiders, mannen en vrouwen, die meehelpen.
Deze laat het graven zien voor de fundering van de bouw.