Interview met Thea Verstappen door journalist Ray Simons

Interview met Thea Verstappen door journalist Ray Simons.
Datum 22 juni 2023, jaargang 3 week 26 – 2023
MijnGAZET, uitgave voor de Gemeente Sittard – Geleen, oplage 38.000

Stichting Sociaal Centrum Kerkpad. Periode juli 2023.

Een journalist van MijnGAZET, een uitgave per veertien dagen voor de gemeente Sittard Geleen, heeft Thea Verstappen geïnterviewd over haar vrijwilligerswerk voor India. Het interview is uitgewerkt in een goed leesbaar document/verslag. 

Wij hopen op deze wijze u enthousiast te maken en misschien toe te willen treden als vrijwilliger. 

Lees het interview hieronder.

‘WAT ZOU MAM (MOODER) DIT PRACHTIG HEBBEN GEVONDEN’

Sinds ze veertig jaar geleden zuster Baptista uit Maasniel hielp in India lepra-patiënten te verzorgen, laat het lot van de allerarmsten Thea Verstappen uit Sittard niet meer los. Toen haar kinderen het huis uit waren en haar werk bij de Zuyd Hogeschool erop zat, kon ze zich via de Stichting Sociaal Centrum Kerkpad volledig wijden aan het opzetten van projecten, die kansarmen en hulpbehoevenden in India helpen aan de diepe armoede te ontsnappen.“Armoede bestrijd je niet met discussiëren maar met de handen uit de mouwen steken.”

Op een familiefeest vorig jaar liet Thea Verstappen foto’s zien van het hostel voor 150 meisjes met ernaast een trainingsschool voor boeren in de Indiase staat Odisha, die gebouwd waren met donaties van de Stichting Sociaal Centrum Kerkpad. “Wat zou mooder dit prachtig hebben gevonden als ze dit allemaal had kunnen zien”, zei de 70-jarige Sittardse toen ze de foto’s uit India rond liet gaan. Want door haar moeder was ze in contact gekomen met zuster Baptista (1918-2009), wier orde deze goede doelen Stichting had gesticht. Zuster Baptista kwam net als moeder uit Midden-Limburg.

Toen zuster Baptista in India zat, stichtte ze daar een Congregatie voor Indiase zusters, die nu nog zo’n 250 nonnen telt, verspreid over 35 missiehuizen en -scholen. En Zuster Baptista’s orde zette zich in voor de allerarmsten in India door lepra-patiënten/mensen in India te verzorgen. Via de Stichting Sociaal Centrum Kerkpad wordt geld ingezameld, moeder was een van de donateurs.

Lepra

Tijdens haar studie Verpleegkunde trekt Thea Verstappen in 1984 naar India om daar zuster Baptista te helpen met de verzorging van lepra-patiënten. “Prachtig werk deed zuster Baptista, lepra is nu een behandelbare ziekte, ze verpleegde patiënten en de kinderen van hen liet ze naar school gaan. Ik heb haar geholpen bij haar werk”. Terug in Nederland eisen de zorg voor haar twee kinderen en het werk in de ziekenzorg, wijkverpleging, psychiatrie en het docentschap aan de Zuyd Hogeschool haar volledig op. “Toen mijn kinderen steeds meer zelfstandig werden, heb ik gevraagd of er werk was bij de Stichting Sociaal Centrum Kerkpad’. Die vraag is niet aan dove-mansoren gericht. Haar werk en bemoeienis met de Stichting nemen steeds meer bezit van haar zodat ze nu voorzitter, secretaris, fondsenwerver en woordvoerder is. “Niet omdat ik alles naar me toe trek. Nee, noodgedwongen, het is erg lastig om nieuwe en vooral jonge krachten als medewerkers/vrijwilligers te krijgen. We zouden dolgraag jonge mensen verwelkomen met capaciteiten op het gebied van communicatie, zonne-energie, fundraising en internationale contacten. Hun expertise en ervaring kunnen we dan inzetten voor onze projecten om de allerarmsten in India te helpen een zelfstandig bestaan op te bouwen, een beroep te leren en zo te ontkomen aan de diepe armoede. In 2017 bezoekt ze voor de tweede keer India en ziet hoe de Stichting Kerkpad daar werkt. “Het gedoneerde geld werd vooral besteed aan het kopen van eten voor de allerarmsten. Mooi, maar daardoor blijven de mensen wel afhankelijk van de giften van de zusters.” Dat kan anders en zo vond zij op haar weg Robert van den Heuvel, een Nederlandse adviseur en expert op gebied van ontwikkelingswerk. In 2019 komt het hoofd van de Congregatie vanuit India naar Nederland en vraagt aan haar en van den Heuvel om naar Odisha, een van de allerarmste streken in India, te komen. “Heel veel ellende daar, pure armoede, geen functionerende toiletten en niet eens slaapplaatsen voor meisjes.” Ze adviseren de zusters/Congregatie om de arme bevolking te helpen onafhankelijk te worden van donaties door hen een beroep te leren waarmee ze geld kunnen verdienen. “Samen met de Congregatie besluiten we het 5-jarige project ‘van Doneren naar Investeren” op te starten. Het project richt zich op hygiëne, voeding, educatie, landbouw en gezondheidszorg.” Door toedoen van contactpersoon zuster Susana, die optreedt als manager voor het project vanuit India, worden concrete acties gekozen. Waarvoor in Nederland vervolgens geld wordt ingezameld. “Armoede bestrijd je niet met praten en discussiëren maar met handen uit de mouwen steken en doen.” Voortvarend worden de zaken aangepakt. In Odisha, in het noorden van India en wel in de omgeving van Ponkodihi krijgen 10 dorpen met 600 gezinnen solar-lampen. “Daarmee kan elk gezin worden voorzien van elektriciteit en kan energie worden opgewekt voor irrigatie- installaties zodat de boeren zelf producten zoals rijst, fruit en papaja enz. kunnen telen. Om dit vervolgens voor zichzelf en voor de verkoop op de markt in te zetten zodat ze geld verdienen en dus minder afhankelijk worden van donaties o.a. uit Nederland. Naast de Stichting Sociaal Centrum Kerkpad en de Congregatie van de zusters draagt ook de op tv- bekende landelijke Stichting Wilde Ganzen bij aan de projecten in India. “Dit jaar hebben we zelfs 20.000 Euro mogen ontvangen van de organisatie Wilde Ganzen. Hiermee gaan we in Odisha in Ponkodihi en omgeving 10 zonnepanelen met irrigatie bouwen en mogelijk nog putten delven. Tevens komen er nog 10 panelen met irrigatie in de staat Chattisgarh en wel in Madhwa en omgeving. Ook een erg armoedige omgeving. Ontroerd is ze, omdat in 2022 ondanks Corona toch het hostel voor meisjes in Ponkodihi, met daarbij een trainingscentrum voor o.a. de arme boerenbevolking kan worden geopend. “Ik kreeg tranen in m’n ogen, we waren erbij, toen ik zag wat er allemaal voor prachtigs tot stand is gekomen dankzij al die donaties en de gezamenlijke inspanningen in Nederland en India. Heel mooi om te zien hoe kinderen aan hun ouders leren hoe ze hun handen goed met zeep moeten wassen. Nu er ook
deels riolering is, krijgen mensen geleerd hoe ze zelf toiletten kunnen bouwen. Ook leren de boeren om de overal liggende ‘koeien-uitwerpselen’ op te vegen en te gebruiken als mest op het land.”

Bevolking

Het goede werk wordt weleens bemoeilijkt door de andere omgang met dieren dan dat wij hier gewend zijn. Het grootste deel wordt als heilig bestempeld en dat betekent dat dieren veelal hun eigen gang kunnen gaan. Zo vernielen olifanten nogal eens de pas aangelegde installaties. Of eten de loslopende dieren de bladeren op van de groeiende planten.
“Het merendeel van de mensen in India heeft als religie hindoe te zijn. De zusters hebben een christelijke oorsprong en helpen/ondersteunen iedereen die hulp nodig heeft. Dat is juist het mooie van hun inzet en hun werk. Samen kun je uit de armoede komen. Het gaat erom dat we de allerarmste mensen in India helpen uit de armoede te komen en daar zijn de zusters heel hard bij nodig. Zij kennen de cultuur van de mensen. Wij, vanuit Nederland, helpen/ondersteunen de zusters zodat de mensen in India een beter leven voor zichzelf kunnen opbouwen en zo zelfstandig kunnen worden en zeker ook zelfbewuster.”


Informatie:


www.ssckerkpad.nl
Stichting Sociaal Centrum Kerkpad

Tussentijdse verslaggeving Congregatie

Stichting Sociaal Centrum Kerkpad.
Periode juli 2023
.

Het is een verslag van de Congregatie over de periode november 2022 tot mei 2023.
Enerzijds hoe ze de donorgelden besteden die ze o.a. via Nederland ontvangen en anderzijds hoe ze de meest arme mensen helpen uit de armoede te komen middels het opbouwen van een onafhankelijk bestaan.De basis hiervan ligt in het project “Van doneren naar investeren”. Hier leren de arme mensen voor zichzelf te zorgen middels het leren van een beroep. Voorbeelden hiervan zijn de boeren die leren kwalitatief betere gewassen te kweken en hun land beter te bewerken middels bemesting. Ook leren sommige mensen toiletten te bouwen en tevens ook een wasgelegenheid erbij. Betere inkomsten zorgen ervoor dat hun kinderen naar school kunnen gaan en dat deze kinderen een gezondere voeding krijgen.


Het verslag is in het Engels, de toegevoegde foto’s en al het nieuws op onze website tonen prima hoe de voortgang is en dat er hard gewerkt wordt aan de meest arme mensen uit de armoede te krijgen en niet langer meer afhankelijk te zijn. Op deze wijze kunnen de zusters vervolgens weer andere mensen helpen dit hun begeleiding wel nodig hebben.

Met vriendelijke groeten,
Thea Verstappen, secretaris Stichting Sociaal Centrum Kerkpad
Juli 2023.

Om het rapport rechtstreeks te lezen kunt u hier klikken.

Jaarverslag 2022

India Flag

Langzaamaan is Corona naar de oppervlakte verdwenen en zo ook in India. De regels worden deels nog in acht genomen en deels ook niet. Om in de allerarmste gebieden in India te kunnen overleven, is deze aandacht voor de regels er beduidend minder. Toch blijven de zusters hier aandacht voor vragen want hygiënisch leven blijft een voorwaarde om zo’n pandemie te boven te komen. Ook in India. 

1.Het project Solarlampen en onderwijs

Ondanks dat de kinderen niet naar school kunnen gaan vanwege de coronapandemie zijn er 300 lampen uitgedeeld. Aan kinderen vooral en naast Ponkodihi ook nog aan kinderen in een tiental dorpen er omheen. Op deze manier is het mogelijk geweest in de avonduren nog te leren en eventueel te lezen. Overdag de ouders helpen en misschien nog wat spelen en in de avonduren dan nog aandacht geven aan het leren.

In deze periode blijkt dat de regering langzaamaan het belang gaat inzien van elektriciteit aanleggen en zo hebben de mensen af en toe elektriciteit bij hun hut. Het gevolg is dat er ouders zijn die besluiten geen lamp aan te schaffen en te wachten op de elektriciteit die er af en toe is. Zie verder ook de verhalen in de Nieuwsbrieven op de website. www.ssckerkpad.nl

Ons project, vanuit Wilde Ganzen mee goedgekeurd, omvat een groter aantal lampen en we besluiten opnieuw met Wilde Ganzen in gesprek te gaan. Zo komt hieruit dat de helft van de kosten gebruikt kan worden voor 4 zonnepanelen en 4 irrigatiepompen. De mensen/boeren in de dorpen hebben dit als voorstel gedaan. Deze keuze wordt goedgekeurd en ook uitgevoerd.

2. Hostel gereed en geopend

Tijdens de coronapandemie is er flink doorgewerkt om het hostel gereed te krijgen. Zodoende besluiten wij tot een vervolgbezoek naar India. Deze keer wordt de trip zorgvuldig voorbereid en het verslag hiervan kunt u lezen op de website. Er is een extra nieuwsbrief geschreven.

Het hostel is grotendeels gereed en wordt door de bisschop van Rourkela gezegend. De opening gebeurt door Sr. Ansumala vanuit de Congregatie en door mevr. Thea Verstappen namens de Stichting. Prachtig om te zien hoe geweldig de meisjes deze plek voor henzelf ervaren. In de mooiste kleding lopen ze gearmd rond. Vermoedelijk zullen deze jaren dan ook de mooiste jaren zijn/worden in hun leven. In het hostel ligt een prachtige tegelvloer en met een beetje muziek kunnen ze hier fantastisch dansen.

Naast dat het hostel een overnachtingsplek is voor meisjes die te lang naar huis 

moeten lopen en in de morgen weer naar school, blijkt dat er voldoende plaats is om een vocational/praktijkschool in en op te richten. Ook hier leest u over in de extra Nieuwsbrief.

3. Project ‘Van doneren naar investeren’

Omdat het bijstellen van het 1e project met Wilde Ganzen goed geslaagd is, denken we na over een vervolg. De 4 solarpanels en irrigatiepompen worden door ons bezocht en we zien dat deze hun werk doen. Er is voldoende water om gewassen te laten groeien en naast er zelf van te eten ook nog een deel op de markt te kunnen verkopen. Tijdens onze trip naar India bezoeken we ook dorpjes waar nog geen irrigatie is en deze boeren kijken er naar uit  om hulp te krijgen. Zij zelf willen graag volop meewerken en zo wordt besloten een informatie/cursus te volgen in het hostel en wel bij de praktijkschool. 

Wij, vanuit de Stichting, besluiten een vervolgtraject aan te vragen bij Wilde Ganzen. Zo gezegd zo gedaan, voor 20 zonnepanelen en irrigatiepompen start nu per 1 januari 2023 het 2e project in samenwerking met Wilde Ganzen. U leest erover in de Nieuwsbrieven op onze website. 

We zijn december 2019 gestart met het grote project ‘Van doneren naar investeren”, inmiddels over de helft en in december 2024 zullen we terugkijken wat bereikt is. Belangrijkste reden van dit project opstarten is voor de Stichting niet enkel te doneren maar vooral het geld dat gedoneerd wordt meteen in te zetten voor investering. Zodanig dat de behoeftige mens uit de armoede kan komen en zelfstandig kan worden. We zijn op weg. 

Naast bovenstaand project (landbouw) wordt aandacht besteed aan projecten zoals: hygiëne, voeding, onderwijs en gezondheidszorg.

4. Tot slot

Het bestuur heeft dit jaar 2x vergaderd namelijk 6  april 2022 en 5 oktober 2022.

Het bestuur is niet voltallig, de taak van voorzitter is nog steeds niet ingevuld. Ondanks dat het bestuur er ruim tijd aan besteedt vrijwilligers te interesseren, is dat tot op heden niet gelukt. 

Tot zover, het verslag bevat in grote lijnen enkele uitwerkingen van projecten. In detail kunt u er over lezen op onze website www.ssckerkpad.nl

Onze oudere donateurs die geen internet hebben, krijgen alle Nieuwsbrieven via de post toegestuurd zodat zij geen informatie hoeven te missen.

Met vriendelijke groeten,

het bestuur van de Stichting Sociaal Centrum Kerkpad. 

Samenwerking met Wilde Ganzen

Aan onze donateurs,

Graag willen wij u op de hoogte stellen van het definitief starten van onze samenwerking met de Nederlandse landelijke organisatie Wilde Ganzen.

Het betreft hier het project de Solar lamp! U hebt er al veel over kunnen lezen op onze website.

In het oosten van India in Ponkodihi en omgeving zullen 600 gezinnen verblijd worden met een lamp. Het betreft ongeveer 10 dorpen en deze dorpen hebben geen elektriciteit. Tevens zullen er panels aangelegd worden waar deze lampen, via zonlicht, weer opgeladen kunnen worden. En er zijn al enkele dorpelingen/mannen uit de omgeving opgeleid die de lampen kunnen repareren indien nodig. 

Met het uitdelen van 15 solarlampen (als proef) is onderzoek gedaan naar het leerresultaat van kinderen. Doel is geweest: of de kinderen betere leerresultaten bereiken door in de avond nog huiswerk te kunnen maken of te lezen.
Naast dat vooral nevenvoordelen worden genoemd van het hebben van een lamp, zoals vroeger de dag kunnen starten en in de avond nog werkzaamheden verrichten, zijn ook kinderen er heel erg blij mee. Zie hiervoor het report van Sr. Susana waar zij schrijft over haar bezoek van 19 januari 2021 tot en met 21 januari 2021.
Ook in India heerst op dit moment het Coronavirus waardoor de scholen langere tijd gesloten zijn en de resultaten van het leren van de kinderen moeilijker meetbaar zijn. Niettemin is zelfs nu de lamp een warm welkom geweest in deze 15 gezinnen.

Ondertussen is het bestuur van de Stichting Sociaal Centrum Kerkpad, te weten Thea Verstappen in samenwerking met Robert van den Heuvel gestart met fondsenwerving en wel voor het verkrijgen van een financiele vergoeding van een lamp voor een groot aantal gezinnen in Ponkodihi en omgeving. Het is een van de projecten uit het grote project “Van doneren naar investeren’.

Mocht u benieuwd zijn naar de berichtgeving van Wilde Ganzen. Klik dan hier om deze te lezen.

In het vak hieronder leest u de berichtgeving vanuit Wilde Ganzen omtrent goedkeuring van de samenwerking:


Beste Thea Verstappen,

Wij zijn blij dat we u, mede namens Rachida Boukhriss (projectadviseur) kunnen laten weten dat de samenwerking tussen Stichting Sociaal Centrum Kerkpad, The Congregation Sant Joseph Sevika Sanstha / Social Welfare Centre en Wilde Ganzen een feit is! Wilde Ganzen steunt graag uw project in India met projectnummer 2020.0500 en omschrijving Project de solarlamp. 

Bijgaand treft u de samenwerkingsovereenkomst aan. Wij willen u vragen binnen 14 dagen een getekende versie aan ons terug te sturen. Dat kan per mail: servicedesk@wildeganzen.nl.

Voor u start nu de fondsenwervende fase. Zodra het actieresultaat geworven is, kunt u dit overmaken naar de rekening van Wilde Ganzen. Op uw verzoek zullen wij de uitbetaling in gang zetten. In de samenwerkingsovereenkomst vindt u meer informatie hierover.

Mocht vanwege de coronamaatregelen de fondsenwerving niet gaan zoals gepland of kan The Congregation Sant Joseph Sevika Sanstha / Social Welfare Centre niet beginnen met de uitvoering van het project? Neem dan gerust contact op met Rachida Boukhriss (rachida@wildeganzen.nl,). Er is alle begrip voor dat zaken nu anders zullen lopen dan gepland.

Vriendelijke groet,
M B
Serviceteam Projecten en Programma’s
Marianne Been

Bouw hostel

Zie de Nieuwsbrief 2 van dit jaar waar meer informatie staat over de
bouw van het hostel.

Bij ons herkenbaar van vroeger. In katholieke gezinnen gebeurde dat toen ook. De zegening heeft vooral te maken met dat de bouw voorspoedig mag verlopen.
Er zijn voldoende arbeiders, mannen en vrouwen, die meehelpen.
Deze laat het graven zien voor de fundering van de bouw.