Nieuwsbrief 1 Jaargang 5

Nieuwsbrief 1, jaargang 5, Stichting Sociaal Centrum Kerkpad
Periode mei 202
4

Introductie tot agroforestry
In onze nieuwsbrief van november 2023 beloofden we u meer te vertellen over agroforestry, een innovatieve landbouwmethodiek. Robert van den Heuvel heeft dit thema grondig onderzocht en past deze methode toe in samenwerking met lokale boeren binnen onze projecten.

Kernpunten van agroforestry
Agroforestry richt zich op twee hoofddoelstellingen:

  1. Voorkomen van interne migratie: Dit fenomeen zorgt ervoor dat gezinsleden, vaak de vader en/of moeder, tijdelijk binnen het land verhuizen om elders te werken, wat de familiebanden onder druk zet.
  2. Bestrijden van ondervoeding: Door de droge landbouwgronden kunnen boeren vaak slechts één rijstoogst per jaar realiseren, aangevuld met sporadisch wat groente.

De realiteit van migratie voor werk
Veel mensen uit de regio waar wij onze landbouwprojecten hebben, verlaten hun gezin van november tot juni om in fabrieken in andere delen van India te werken. Hun landbouwgrond is te droog om effectief te kunnen boeren, en in de fabriek, hoewel het loon laag is, verdienen ze tenminste nog iets. Deze afwezigheid is schadelijk voor de familiebanden, aangezien kinderen vaak achterblijven bij de grootouders. Bovendien biedt fabriekswerk geen mogelijkheid tot structurele opbouw van een bestaan.

Veranderingen door onze projecten
Met de implementatie van zonnepanelen en irrigatiesystemen transformeren we deze situatie volledig. Boeren kunnen nu het hele jaar door diverse oogsten realiseren, wat leidt tot verbeterde voedselvoorziening en een hoger- en stabieler inkomen. De staat Chhattisgarh biedt subsidies van 50 tot 90% voor deze apparatuur, afhankelijk van het inkomen van de boer. Wij ondersteunen de boeren bij het aanvragen hiervan en adviseren over het optimale gebruik van irrigatiesystemen en de teelt van verschillende gewassen.

Technische ondersteuning en optimalisatie
We begeleiden boeren bij het maken van kosten-batenanalyses en het vergelijken van opbrengsten uit verschillende oogsten, wat leidt tot een geoptimaliseerd teeltschema. Dit proces van ‘last-mile’-advisering zorgt ervoor dat we de beoogde resultaten samen bereiken.

Voordelen van agroforestry
De techniek van intercropping, het planten van fruitbomen gecombineerd met maïs, kruiden of groente, verhoogt de biodiversiteit, verbetert de bodemkwaliteit en biedt natuurlijke plaagbestrijding. Dit systeem heeft zich als bijzonder effectief bewezen, vooral in bergachtige en jungle-rijke gebieden. Een van onze boeren heeft zelfs een drip-irrigatiesysteem geïnstalleerd voor zijn chilipeperplanten, wat een aanzienlijke waterbesparing tot 70% oplevert.

Ondersteuning en communicatie
De zusters spelen een cruciale rol bij het begeleiden van deze projecten. Zij zorgen ervoor dat boeren de nodige kennis en vaardigheden opdoen om uiteindelijk zelfstandig verder te kunnen. We onderhouden regelmatig contact via online vergaderingen en WhatsApp om de voortgang te bespreken en toekomstige projecten te plannen.

Fotogalerij
We hebben enkele foto’s toegevoegd om u een impressie te geven van onze werkzaamheden en de impact van onze projecten.

Afsluiting
We hopen dat deze informatie u een duidelijk beeld geeft van onze inspanningen om duurzame landbouwpraktijken te bevorderen. Voor meer details over onze overige projecten verwijzen we u naar onze website.

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur van Stichting Sociaal Centrum Kerkpad

Nieuwsbrief 2 Jaargang 4

Nieuwsbrief 2, jaargang 4, Stichting Sociaal Centrum Kerkpad
Periode november 2023

Tussen de vorige nieuwsbrief en de huidige brief ligt een periode van een half jaar. Eigenlijk nog te kort om nieuwe ontwikkelingen te melden, alhoewel deze zijn er zeker!

Daar gaan we dan:
1. Het interview dat onze secretaris Thea Verstappen heeft gehad!
2. Het bezoek van Robert aan Beldihi in de omgeving van Ponkodihi en vervolgens ook naar de omgeving van Madhwa, in het kader van project 2, samen met Wilde Ganzen: ‘Solar-driven irrigation for more income from Agriculture in India’.
3. Hoe verloopt het project ‘Van doneren naar investeren’?
Vanaf voorjaar 2024 gaan we als Stichting niet meer maandelijks doneren maar vragen we de Congregatie samen met de meest arme mensen projecten aan te dragen die erop gericht zijn de mensen zelfstandig te laten zijn en zo onafhankelijk te worden van donaties. Deze grote en mooie verandering volgt uit het project “Van doneren naar investeren”, gestart in de periode december 2019.
4. Onze secretatis bezoekt een informatiedag in Utrecht, gehouden door Wilde Ganzen september 2023.

Werven van vrijwilligers
Het interview hebben we gedaan met als doel via die weg vrijwilligers te werven voor alle taken die er regelmatig binnen onze Stichting te doen zijn. Te denken valt hier o.a. aan projecten begeleiden en de website van juiste informatie voorzien. Geen langdurige zitting hebben in een Stichting of in een bestuur maar vooral taken mee uitvoeren die van kortere duur kunnen zijn. Indien mogelijk, ook een bezoek brengen aan de omgeving waar het project uitgevoerd wordt. Tenminste als er door de vrijwilliger gekozen wordt een project te begeleiden. Projecten begeleiden wordt gedaan eventueel samen met een fondsenwerver en de Zusters en/of de bevolking. Belangstelling is er, alleen de daadwerkelijk toezegging om een taak op te pakken blijft nog achterwege. We verliezen niet de moed en gaan er van uit dat de interesse zeker nog omgezet wordt in deelname. Lees hieromtrent ook het netwerken dat Thea Verstappen heeft gedaan tijdens haar bezoek aan de informatiedag van Wilde Ganzen in Utrecht. Het interview is uitgewerkt in een goed leesbaar document en staat bij het Nieuws op onze website. Misschien hebt u het al gelezen en zo niet dan kan dat alsnog. De uitwerking is gemakkelijk en snel te lezen.

Ponkodihi en Madhwa
Wanneer wij de boeren en vooral de tuinders kunnen ondersteunen, besteden we aan alle onderdelen in het project ‘Van doneren naar investeren’ aandacht. Wanneer er voedzame gewassen geteeld kunnen worden en zelfs een deel van deze gewassen op de markt verkocht worden, hebben de boerenmensen geld om hun kinderen naar school te kunnen laten gaan en tevens ook een goede maaltijd te geven. Misschien zelfs nog wat geld op een spaarrekening te zetten. In het kader van dit denkproces zijn wij met de Zusters samen project 2 gestart ‘Solar-driven irrigation for more income from Agriculture in India’. Dit project is ingediend bij Wilde Ganzen en zij hebben toegezegd het project mee uit te voeren. Op dit moment (november 2023) worden de zonnepanelen aangekocht en een aantal al geplaatst. Daar komt nogal wat bij kijken, te denken valt aan subsidies wel/niet krijgen, regels van het Government in acht nemen enz. Wat het kunnen telen van de juiste gewassen betreft daar is Robert in mei 2023 al voor naar India gereisd om de boeren mee te helpen de juiste keuzes te maken. U kunt hier over lezen op onze website. Over de nieuwste manier van landbouw uitvoeren (Agroforestry), leest u in de volgende Nieuwsbrief een uitgebreider verslag van Robert. We hebben dit al aan u gemeld, bij het verslag van de reis van Robert.

Aanvankelijk zouden de 2 studenten van de HAS de taak, meehelpen met juiste gewassen kiezen, op zich nemen maar omdat ze onverwachts het gebied in het noorden van India niet ‘binnen’ kwamen, heeft Robert deze taak alsnog op zich kunnen nemen. Tijdens zijn bezoek is hij ook niet toegelaten in Ponkodihi maar via Beldihi konden de boeren naar hem toe komen en op deze wijze is er nog een prima overdracht geweest. Wanneer autoriteiten regels stellen dan heeft iedereen zich er aan te houden, helaas maar dat is niet anders en dus volgen wij ook netjes de regels. Uiteindelijk komt dan toch nog ‘alles’ goed, hopen wij met elkaar.

Ontwikkeling project ‘Van doneren naar investeren’
Aanvankelijk is het project gezet op 5 jaar maar tijdens de uitvoering ervan, blijkt dat we een kortere tijd ervoor kunnen uittrekken. Dit jaar 2023 wordt grotendeels besteed aan uitvoering namelijk de voorbereiding voor het plaatsen van de zonnepanelen met irrigatie. Wij, de Stichting en vooral Robert met een van de bestuursleden sturen de Zusters aan en de Zusters begeleiden de boeren. Zij gaan op zoek naar boeren die geïnteresseerd zijn en meestal zijn er boeren die de voortrekkersrol op zich pakken en zo de meest arme mensen meenemen in de ontwikkeling. Inmiddels zijn er al zo’n veertigtal boeren geïnteresseerd en samen met Wilde Ganzen is besloten alvast 20 zonnepanelen te laten plaatsen. Bij dit plaatsen worden de boeren ook betrokken en zij volgen trainingen om mogelijke problemen bij de panels snel te kunnen oplossen.
Robert is, zoals eerder gemeld, in mei 2023 in India geweest om de boeren voor te beiden op de keuze van de juiste gewassen en de keuze van de juiste fruitbomen. De nieuwste manier van landbouw uitvoeren.

Dit alles betekent dat de Zusters sneller leren hoe zij begeleiding zouden moeten geven aan de boeren. Het is zelfs zo dat de Zusters mee uitvoeren en zo onderdeel worden van het leerproces. Wanneer wij eind december 2023 kunnen vaststellen dat het project ‘Van doneren naar investeren’ zodanig het doel bereikt heeft dat wij als Stichting niet enkel geld geven maar de Zusters samen met de meest arme mensen aangeven waar zij ondersteuning nodig hebben in de vorm van projecten, kunnen wij zeggen dat het doel van dit grote project bereikt is en zo kunnen wij toewerken naar afsluiten. Vervolgens gaan wij dan opnieuw bekijken of een 3e landbouwproject opgezet kan worden met een nieuwe fondsenwerver en dit project gaat dan lopen naast de projecten die de Zusters aan ons gaan voorstellen. Deze kunnen we vanuit de Stichting financieren, of met de Zusters samen, en/of met Wilde Ganzen samen. Die keuze maken we in een latere fase. Al met al hebben wij bereikt in 4 jaar tijd, vanaf december 2019 tot en met december 2023, dat we niet langer enkel geld geven maar samen met de Zusters investeren in nieuw te benoemen projecten. Zij denken zo met ons mee en ook de arme mensen krijgen een stem en bepalen mee.

Informatiedag Wilde Ganzen
De samenwerking met de landelijke organisatie Wilde Ganzen verloopt voorspoedig. Wij zijn als Stichting inmiddels een relatie van hen geworden en zo is ook de uitnodiging voor de informatiedag gekomen.

Thema van deze dag is geweest de verslaglegging van de uitvoering van projecten. Wilde Ganzen wil vooral dat in onze situatie de Congregatie het verslag schrijft onder begeleiding van de Stichting. Wij zijn het hier volledig mee eens want op deze manier maak je de Congregatie mee verantwoordelijk en leren de Zusters wat er allemaal in zo’n verslag hoort. Tevens leggen zij op deze manier verantwoording af. Dit alles in het kader van het streven naar onafhankelijkheid, dus ook voor de Congregatie. Op zo’n dag is het mogelijk veel te netwerken, er waren zeker zo’n vijftal Stichtingen die werkzaam zijn op plaatsen in India. Interessant is het om eigen ervaringen te vertellen en zeker ook ervaringen van anderen te horen. Op zo’n dag kan veel geleerd worden.
We kijken uit naar een volgende informatiedag.

Dit was het voor deze keer. In mei 2024 volgt de volgende Nieuwsbrief.
Groeten, het bestuur van de Stichting Sociaal Centrum Kerkpad.

Nieuwsbrief 1 Jaargang 4

Nieuwsbrief 1, jaargang 4, Stichting Sociaal Centrum Kerkpad.
Periode mei 2023
.

Het is alweer een poos geleden dat u nieuwe informatie van ons gehoord hebt. Middels deze Nieuwsbrief proberen wij u zo goed als kan op de hoogte te houden van nieuwe ontwikkelingen en dan vanaf de periode november 2022 tot en met heden.

Waar willen wij u over vertellen?
1. Zijn er vrijwilligers bij gekomen naar aanleiding van onze advertentie?
2. De voorgenomen stage van twee HAS (Hogere Agrarische School) studenten en het voortijdig stoppen van deze stage door plaatselijke autoriteiten in India.
3. Ontwikkelingen rondom het tweede project met Wilde Ganzen namelijk de plaatsing van 20 zonnepanelen en irrigatiepompen in Ponkodihi en Madhwa.
4. Meegedaan met een prijsvraag van Wilde Ganzen, door een van onze bestuursleden en resultaat hiervan.
5. Bezoek van de Stichting in naam van Robert, aan 2 missiestations in het noorden van India, nu mei/juni 2023.

Vrijwilligers
Helaas hebben we geen aanmeldingen gekregen. Het bestuur bestaat nog steeds uit de penningmeester Sam Broens en de secretaris Thea Verstappen. De taak van voorzitter is al voor lange tijd vacant. De secretaris neemt deze taak mee op zich waar nodig.
De taken, om de Stichting en de Congregatie goed te laten samenwerken, nemen eerder toe dan af. Dit betekent dat er echt meer vrijwilligers nodig zijn, zowel voor de taken in het bestuur al voor de taken om mee samen te werken binnen de projecten. Het bestuur is voornemens te adverteren in het Katholiek Nieuwsblad. Misschien dat het via die weg gaat lukken. Jongeren inspireren voor dit werk ‘lijkt’ vooralsnog moeilijk. We proberen dit wel via Linkedin en daar een pagina te vullen met mededelingen over ons werk en de positieve resultaten die we op dit moment hebben in de samenwerking met Wilde Ganzen en de projecten die we samen uitvoeren.

HAS studenten en het stoppen van hun stage
Ja heel erg jammer dat de autoriteiten zoals o.a. de politie in Ponkodihi, heel snel een einde hebben gemaakt aan de voorgenomen 5 maanden stage van 2 derde jaars studenten in het kader van de landbouw. Na enig uitzoekwerk blijkt dat de regio niet voldoende betrouwbaar zou zijn voor jonge studenten en in deze 2 meisjes. In de regio is er geen betrouwbaar communicatiekanaal en mocht er zich een incident voordoen dan zouden de studenten geen alarm kunnen slaan.
Wij, zowel vanuit de Congregatie als vanuit de Stichting, hebben te luisteren naar de autoriteiten en dat betekent geen discussie maar gehoorzamen. Vervolgens betekende dit dat de studenten binnen 3 weken weer terug waren in Nederland. Zij hebben slechts één bezoek aan een boerenfamilie kunnen brengen en gaven zelf aan dat ze zeker een zinvolle stageperiode zouden kunnen hebben gehad maar helaas. Het enige positieve is dat de studenten door de snelle actie, ook vanuit de Stichting, nu geen studievertraging oplopen. Dit laatste zou nog vervelender voor hen zijn geweest. Daarnaast realiseren we ons eens te meer dat we nog nadrukkelijker de samenwerking met de lokale autoriteiten moeten zoeken en opzetten.

Plaatsing 5 panelen in Ponkodihi en Madhwa, het project samen met Wilde Ganzen
Nu de studenten niet hebben kunnen werken aan hun stage-opdrachten en de eerste opdracht zou zijn het meehelpen met plaatsen van de panelen en de juiste gewassen voorbereiden met de boeren, gaat onze adviseur Robert van den Heuvel voor een periode van 10 dagen in mei/juni naar India. Wij, de Congregatie en de Stichting zouden het jammer vinden als de beloofde panelen en benodigde irrigatiepompen nog langer op zich laten wachten. In goed overleg met elkaar worden er nu 5 panelen geplaatst en gaat Robert met de aanwezige Zusters en boeren de keuze voor de juiste gewassen bespreken en waar nodig mee uitvoeren. In een latere fase en wel in juli komen vervolgens de andere 15 panelen. We hopen dat de Zusters en de boeren dan al zoveel ervaring hebben dat zij zelfstandig kunnen werken. Dat gaan we dan horen. Wij wensen allen daarbij nu al veel succes.

Prijsvraag Wilde Ganzen
Wij hebben meegedaan met een nieuw voorstel voor een project en wel het bouwen van een kleine school met overnachting. Een kleine slaapplek alleen voor de kinderen die te lang zouden moeten lopen van en naar hun huis/hut. We hebben de prijsvraag niet gewonnen maar wel de uitnodiging gekregen het project in te dienen zoals we ook project 1 en project 2 hebben ingediend. Nou daar zijn we al volop mee aan de gang gegaan. In de volgende Nieuwsbrief hoort u er meer over. U kunt alvast meer over dit project lezen op onze website. Zo ook over het dorpje Derapathar in het noorden van India in de staat Assam.

Bezoek Robert aan 2 missiestations
Zoals eerder al vermeld in deze Nieuwsbrief gaat Robert een bezoek brengen aan Ponkodihi én aan Madhwa. Wij zullen u op de hoogte houden via het Nieuws op onze website.

Als u de website bezoekt www.ssckerkpad.nl ziet u dat we tegenwoordig ook werken met een doneerknop.

Dit was het dan voor nu. Mocht u vragen hebben of ideeën die wij heel goed kunnen gebruiken, schroomt u niet het contactformulier op de website in te vullen en in te sturen. Wij gaan er mee aan de slag en zullen u altijd op de hoogte houden. Heel fijn als u met ons meedenkt.

Met vriendelijke groeten,
Thea Verstappen, secretaris Stichting Sociaal Centrum Kerkpad
Mei 2023.

Nieuwsbrief 2 Jaargang 3

Periode november/december 2022

Deze nieuwsbrief gaat in zijn geheel over het belang van werven van vrijwilligers. 

  1. Hoe is de situatie momenteel bij onze Stichting?
  2. Waar worden onze vrijwilligers ingezet?
  3. Hoe willen wij een juist aantal bereiken?
  4. Hoe kunt u ons hierbij helpen?
  1. Hoe is de situatie momenteel bij onze Stichting?

Het bestuur van de Stichting is sinds eind 2019 niet meer voltallig. Naast de penningmeester en de secretaris ontbreekt er een voorzitter. Deze taak wordt ad interim ingevuld door de secretaris. Met als gevolg dat de secretaris dubbele taken heeft. 

Tevens zijn we eind 2019 gestart met het 5 – jarig project ‘Van doneren naar investeren’. U kunt hierover lezen op onze website, met name bij het onderdeel de nieuwsberichten. Het bestuur, vooral de secretaris, is intensief betrokken bij het project. Tevens is een projectmedewerker aangetrokken op projectbasis, namelijk voor 15 werkdagen per jaar. Het bestuur werkt uiteraard op vrijwillige basis.  

Al langere tijd is het bestuur op zoek naar uitbreiding en wel van het bestuur en tevens vrijwilligers die projecten gaan begeleiden. Iedere nieuwsbrief worden hier opmerkingen over gemaakt en tevens staat er een vast bericht op de website en toch melden zich geen geïnteresseerden. 

Zie ook de vacature die nu als een van de eerste berichten vermeld staat bij het nieuws op de website. Het secretariaat is gevestigd in Sittard en vergaderen zou prettig zijn te kunnen doen vanuit deze omgeving. Toch zijn we van mening dat online op dit moment ook veel mogelijk is. Een online meeting houden wij momenteel ook regelmatig met India. Dus zou het ook mogelijk moeten zijn als er zich geïnteresseerden aanmelden buiten de regio van het secretariaat. 

Wilt u er nog eens over nadenken? Bent u misschien de persoon die een taak in het bestuur kan oppakken of misschien een project zou kunnen begeleiden? De vacature op de website gaat in op wat wij inhoudelijk van u vragen. 

2. Waar worden onze vrijwilligers ingezet?

De voorzitter krijgt een belangrijke taak binnen het bestuur. Bestuurlijke ervaring zou zeker een voordeel kunnen zijn om met deze taak aan de slag te gaan. Tevens willen wij ruim aandacht besteden aan de ideeën en wensen die de geïnteresseerde zelf heeft. Mogelijkheden bekijken of hier ruim aandacht aan gegeven kan worden. 

De vrijwilligers voor projecten gaan inderdaad projecten begeleiden zoals helpen bij de uitvoering van projecten met Wilde Ganzen of mee stages begeleiden van internationale hbo studenten. Er is altijd een docent die hier de eindverantwoordelijkheid heeft. De projecten van Wilde Ganzen worden uitgevoerd op eindverantwoordelijkheid van onze projectmedewerker. 

Zie ook de vacature op de website voor uw eventuele tijdsinvestering die gevraagd wordt. Begeleiden geeft ook veel voldoening!

3. Hoe willen wij een juist aantal vrijwilligers bereiken?

Het is de meest lastige vraag: hoe vrijwilligers te bereiken? Vooral ook jongeren, mede omdat het digitale tijdperk veel kennis en vaardigheden vraagt om snel te kunnen handelen. 

Wij proberen om via het landelijke netwerk Linkedin en hier een eigen pagina te onderhouden, deze groep te bereiken. Helaas hebben we hier nog niet voldoende resultaat. Heb u suggesties hoe wij wel meer bereik en dus ook resultaat kunnen krijgen dan staan wij hier echt voor open.

4. Hoe kunt u ons hierbij helpen? 

Via het contactformulier op onze website kunt u ons adviseren en indien nodig ook consulteren. 

www.ssckerkpad.nl

Wij wensen u mooie feestdagen 2022 en veel groeten van het bestuur van de Stichting Sociaal Centrum Kerkpad, 

Sam Broens, penningmeester en  Thea Verstappen, secretaris. 

‘Van doneren naar investeren’ bezoek 10 juni tot en met 25 juni 2022

Extra nieuwsbrief juni 2022, jaargang 3, Stichting Sociaal Centrum Kerkpad

Betreft: India reis, bestuurslid Thea Verstappen en projectontwikkelaar Robert van den Heuvel, samen met twee en soms drie zusters.

Project ‘Van doneren naar investeren’

1. Inleiding

Ingaande december 2019 heeft het bestuur van de Stichting besloten zich actief in te zetten in het behalen van de doelen van de Stichting. Hiertoe is het vijfjarig project ‘Van doneren naar investeren’ opgezet in gezamenlijk overleg  met de zusters. U leest hierover op de website www.ssckerkpad.nl In het kader van dit project hebben wij van 10 juni tot en met 25 juni een 2e bezoek gebracht aan reeds lopende projecten en hebben we ook nieuwe projecten kunnen voorbereiden. Sr. Susana, die sinds december 2019 bij de start van het omvangrijke project, meewerkt aan het voorbereiden en het begeleid uitvoeren van projecten, heeft ons de gehele reis mee vergezeld. Zij heeft meteen na de reis een verslag geschreven en omdat dit verslag precies gedetailleerd  toelicht wat er allemaal op het gebied van de uitvoering en de voorbereiding gebeurt, krijgt dit verslag een centrale rol in deze Inleiding. Weliswaar is het in het Engels geschreven maar bij rustig lezen is de inhoud goed te volgen. U vindt het verslag met een link bij onderdeel 3 van dit verslag. We zijn gereisd vanuit Indore via Bhopal naar Ponkodihi, gelegen in het Oosten van India in de staat Odisha. Tot Bhopal met de auto en hierna met de slaaptrein naar Ponkodihi. Weliswaar een beleving in de trein slapen maar dat zouden we nog drie nachten doen en dat hebben we in 2019 ook gedaan! Onze 1e verkennende reis bij de start van het project  ‘Van doneren naar investeren’. Toen twee nachten, nu deze reis zelfs vier nachten!

In Ponkodihi en omgeving zijn 350 Solarlampen aan kinderen uitgedeeld in het kader van onderwijs/educatie.  Ons 1e project, samen met Wilde Ganzen. In 2019 was er nog geen elektriciteit en gedurende het jaar 2021 is er nu sporadisch elektriciteit gekomen. Sommige mensen/ouders willen graag via een saving account (soort spaar-verzekering) sparen voor de toekomst van hun kinderen, andere ouders wachten liever op wanneer er elektriciteit is en kiezen dan ook niet voor een Solarlamp. De zusters hebben nu al voor zo’n 70 mensen/ouders een saving account aangevraagd en dit gaan er zeker meer worden nu er ook een hostel is gebouwd voor meisjes. Tijdens onze reis is het hostel (in)gezegend door de plaatselijke bisschop Kishore Kumar Kujur, bisschop van Rourkela en omgeving. Fantastisch om dit te mogen meemaken. Voor iedereen is er een (rijst)maaltijd en iedereen is blij. Ouders, kinderen en ook kinderen die geen Christelijke achtergrond hebben zijn welkom met hun ouders. Het hostel, met de prachtige tegelvloer, is echt een uitlaatklep voor kinderen die thuis amper iets hebben.  Ze kunnen hier dansen en muziek maken en zich uitleven. Op het moment dat wij er zijn, slapen voor de eerste nacht er zo’n vijftig meisjes. Er is plaats voor honderdvijftig meisjes in de leeftijd van zes tot vijftien jaar. Daarnaast fungeert het hostel en vooral de grote ruimtes in het gebouw als een multifunctioneel centrum. De boeren uit de kleine dorpen kunnen hier trainingen volgen. Zij ontmoeten hier elkaar en een van de zusters, Sr. Sushma heeft expertise opgebouwd in landbouw gewassen en bijv. ook hoe je vermi compost kweekt. De boeren kunnen deze kennis via haar zich eigen maken. We hebben in het kader hiervan ook gesproken over het eventueel aanschaffen van een Solarpanel en pomp. Er is water maar dit ligt ver van het land van deze boeren. Met hulp is het wel mogelijk hen te ondersteunen en daar gaan we nu samen met Wilde Ganzen over nadenken. De zusters koppelen namen van boeren aan de eventuele pomp en kennen de kleine dorpen waar deze boeren wonen. Vervolgens kunnen de zusters zorgen voor plaatsing en controle (met de experts die het materiaal leveren). 

We hebben samen met de zusters verschillende kleine dorpen bezocht en met plaatselijke boeren gesproken en vernomen hoe moeilijk het is om zonder water gewassen te laten groeien. We hebben ook gesproken over de verre afstanden die de kinderen iedere dag moeten lopen om naar school te gaan. En vervolgens nog maar hopen dat de leraar op tijd is om les te geven. Projecten zoals Solarpanels en irrigatiepompen en eventueel putten delven, kunnen uitkomst bieden voor deze arme mensen. En voor de kinderen hebben we gezien hoe fantastisch het hostel kan zijn ondanks dat ze zo niet iedere dag bij hun ouders kunnen zijn. In het weekend is de bereidheid er zeker om verder te wandelen en wel bij hen te zijn. Het verslag van Sr. Susana geeft in detail aan waar we geweest zijn en hoe de uitvoering van projecten is en welke nieuwe projecten we voorbereiden. Vanuit de Stichting geven we hier in deze Inleiding vooral ook de beleving weer van wat we gezien en meegemaakt hebben. Naast uitvoering van projecten wilden we ook graag nieuwe missiestations bezoeken en dat zijn Nuagaon, Jashpur de Sanna school en Bargaon geworden. Alle drie in de staat Chattisgargh. In Nuagaon zorgen de zusters voor opvang van kleine kinderen voorafgaande aan de begintijd van de school. Uit onderzoek blijkt dat deze kinderen sowieso beter leren en zo ook tot betere schoolresultaten komen. Covid heeft hier de afgelopen jaren ook geheerst en zodoende zijn nog niet alle kinderen terug in de begeleiding. Volgens de zusters gaan dit er op den duur zeker meer worden.  Er is een project voorbereid op het gebied van nutrition (voeding). Kinderen die voldoende vitamines krijgen, te beginnen bij de moeder die in verwachting is en later doorlopend naar het kind tot twee/drie jaar (1000 days/dagen) hebben een veel grotere kans hun hersenen goed te ontwikkelen. En zodoende kunnen ze ook komen tot betere leerprestaties. We kijken of NGO’s  (Non Government Organisaties) in India zelf deze ondersteuning kunnen geven en samen met de zusters optrekken. De Stichting heeft toegezegd eventuele gelden hiervoor ter beschikking te stellen. Maar pas als het plan gereed is dat de zusters nu gaan opzetten. Tot eind augustus 2022 is hier tijd voor. Hierna start de uitvoeringsfase. In Jashpur waar de Sanna school ligt, wordt op dit moment een 3e woonlaag boven op de (oude) school gebouwd en tevens komt er een hostel bij. De school breidt enorm uit, kinderen met Christelijke achtergrond en ook kinderen die Hindi als achtergrond hebben. De zusters zijn erg geliefd in deze best wel armoedige omgeving. Wij maken op zondag ook een dienst mee en deze is echt zo betrokken en wij worden volledig opgenomen in hun dienst. Vanaf groep vijf mogen de jongens niet meer samen bij de meisjes slapen. Toch willen de zusters de jongens behouden voor op hun school.  Er wordt nu nagedacht hoe dit misschien toch mogelijk is. Het plan zal er eind augustus zijn.  Als dan de 3e woonlaag er op zit (met meer klaslokalen) en het hostel is gereed en de muren in de klassen zijn van mooie lerende tekeningen voorzien, bekijkt de Stichting of ook hier een speelplaats mogelijk gedoneerd kan worden met enkele speeltoestellen. Omdat de trein verstek laat gaan, rijden we deze zondag urenlang (in een jeep), maar door een prachtig Chattisgargh, naar Bilaspur. Wat een natuur en wat een bergachtig steengebied.. zo prachtig mooi! In de avond komen we hier aan en gaan meteen door op de nachttrein. Om na vele uren ergens weer op een treinstation in een auto te gaan en naar Bargaon gebracht te worden. Wie weet nog waar we zijn?? Hier komen we in de middag aan, in Bargaon en dan het missiehuis. Hier werken dagelijks drie zusters. Een dorpje, of enkele dorpjes, ver buiten de bewoonde wereld. Zo lijkt het voor ons tenminste. De zusters geven iedere keer een presentatie over het werk dat ze doen en samen bespreken we de mogelijkheden op het gebied van landbouw educatie/onderwijs, nutrition/voeding, sanitaire voorzieningen, en/of healthcare/gezondheidszorg. Hier wordt het de keuze nutrition en het vitamineprogramma zoals ook besproken in Nuagaon en ook in Ponkodihi misschien van start zal gaan. Als we dezelfde dag in de avond vertrekken, blijkt dat we nog een nacht met de nachttrein reizen.. om uiteindelijk in Indore aan te komen. Als we vanuit de trein de bordjes Ujjain en Nandanagar zien , lijkt het alsof we thuiskomen. Toch ook heel mooi om dat zo te ervaren. 

Wat hebben we veel gezien en wat hebben we veel besproken aan projecten, die uitgevoerd worden en die nog voorbereid worden. En wat hebben we fantastische weken met elkaar gehad, in de omgang met elkaar, het slapen in dezelfde coupe en met het samen eten. Wonderlijk zo mooi als het geweest is. Afscheid nemen zal even wennen zijn. Maar aangekomen in Nandanagar gaat ‘de trein’ nog even verder.  Het bezoek aan het St. Franciscus ziekenhuis. Aan de rand van Indore in een industriegebied ligt een ziekenhuis dat ‘geschonken’ is door een familieorganisatie uit Den Bosch Nederland vernemen we. Er zijn amper patiënten, wel veel zusters in opleiding, zelfs van twaalf verschillende Congregaties. Waarom er zo weinig patiënten zijn, heeft o.a. te maken met dat de gewone mensen de opname niet kunnen betalen. Zij kunnen een soort verzekeringspasje krijgen om wel behandeld te worden maar niet opgenomen te worden. Volgende keer willen we graag een ziekenhuis bezoeken waar juist de meest arme mensen zorg kunnen krijgen, stellen we voor aan Sr. Ansumala. Zoals wij nu met onze projecten ook de meest arme mensen bereiken. Blijft toch vreemd waarom ze ons nu naar dit ziekenhuis meenemen. De volgende dag bezoeken we Palia, de boerderij van de zusters en hier werken ook de voormalig lepramensen van Ujjain en Dewas. Als er gewassen gekweekt zijn, worden deze onder al deze mensen verdeeld. Nu is er een Solarpanel en irrigatiepomp zodat er meerdere keren per jaar gewassen gekweekt kunnen worden. Dit is nog een gewenningsproces voor de mensen. Maar.. op die wijze is het mogelijk uit de armoede te komen. Mensen zijn beperkt gericht op hun toekomst. Van de zusters wordt nog veel begeleiding in deze verwacht.  Vervolgens wordt op donderdagmiddag 23 juni 2022 een presentatie door Robert gegeven van alle projecten die wij hebben bezocht en welke projecten in voorbereiding zijn gezet. Alle projecten zijn gekoppeld aan namen van zusters en verwacht wordt dat eind augustus het plan gereed is en hoe de uitvoering gaat plaatsvinden betreffende het gekoppelde project. 

‘Van doneren naar investeren’ is een vijfjarig project. We zijn nu, juni 2022, op de helft. We verwachten dat in december 2024 de zusters zelfstandig verder kunnen in het begeleiden van de meest arme mensen en de mensen die ondersteuning nodig hebben. Dat de praktijkschool in Ponkodihi volop draait en dat de meisjes  en jongens die van de lagere school komen een beroep kunnen leren zodat zij uit de armoede kunnen komen. 

Tot zover de Inleiding. 

2. Foto’s  tijdens de reis

De foto’s geven een impressie van projecten en waar wij gedurende de reis hebben verbleven en welke projecten in voorbereiding zijn.

3. Verslag van Sr. Susana

Hier volgt het verslag van Sr. Susana. Zij is vanuit de Congregatie aangesteld om mee vorm en uitvoering te geven aan het vijfjarig project ‘Van doneren naar investeren’. Zij bekijkt samen met Sr. Ansumala, hoofd van de Congregatie, welke zusters met welke expertise waar binnen het project worden ingezet. 

Sr. Susana start haar verslag met de de jongste zus van Sr. Baptista aan te spreken en ook haar man. Samen hebben zij jarenlang onderdeel uitgemaakt van the Dutch Foundation. Waarvoor heel veel dank. Verder wordt Sam genoemd en hij is momenteel penningmeester binnen the Dutch Foundation. 

Klik hier om het verslag van Sr. Susana te lezen.

4. Afsluiting

In de vorm van de powerpoint presentatie, opgesteld en gepresenteerd door Robert, sluit ik hier af.  De inhoud van de presentatie kunt u lezen door hier te klikken. Deze inhoud is uitgebreid besproken met de zusters. Alle afspraken voor de toekomst zijn er in verwerkt en hier gaan we samen mee aan de slag. Namelijk de zusters van de Congregatie Sant Joseph Sevika Sanstha Nandanagar en de Stichting Sociaal Centrum Kerkpad in Nederland. 

Met dank en groet, Thea Verstappen, secretaris binnen de Stichting. 

6 juli 2022.

Nieuwsbrief 1 Jaargang 3

Periode Mei 2022

1.Project ‘Van doneren naar investeren’ 

Ingaande december 2019 heeft het bestuur van de Stichting besloten zich actief in te zetten in het behalen van de doelen van de Stichting. Hiertoe is het project ‘Van doneren naar investeren’ opgezet in gezamenlijk overleg met de Zusters. U leest hierover op de website.

Inmiddels zijn we halverwege het project (duur omvat 5 jaar) en is besloten dat het bestuur, samen met de projectontwikkelaar, een bezoek aan de projecten in India gaat brengen.

Over de reis en de inhoud ervan kunt u al lezen op onze website. Daarbij zullen wij er in de volgende nieuwsbrief van november 2022 uitgebreid aandacht aan besteden.

2. Solarlampen

Het project Solarlampen is een onderdeel project van het grote project ‘Van doneren naar investeren’. 

In het oosten van India, in de staat Odisha, is er in het bergachtige gebied weinig tot plaatselijk geen elektriciteit. De solarlampen blijken hier zeer welkom te zijn, zowel voor de kinderen die hierdoor meer ruimte hebben om te lezen en dus te leren. Zij kunnen immers nu niet naar school gaan vanwege de Corona pandemie. Gevaar is vervolgens dat de kinderen nu ingezet worden om op het land met de ouders mee te werken en dus helemaal niet bezig zijn met taal of rekenen. De lampen brengen enige uitkomst en zodoende worden er zo’n 300 uitgedeeld in een gebied waar 600 gezinnen wonen. Er zijn ook kinderen die samen gebruik maken van een lamp. En ouders die een kleine bijdrage kunnen geven, wordt dit ook gevraagd. Hier hebben de Zusters goed zicht op. Ook wordt aandacht besteed aan duurzaamheid. Er zijn enkele jongens die aangeboden hebben een cursus te willen volgen om de lampen te kunnen repareren als deze stuk zouden gaan. Zo dat de lampen niet meteen weggegooid worden en dus langer gebruikt worden. 

Niettemin willen niet alle ouders een kleine bijdrage geven en omdat er elektricitiet is, willen andere ouders daar op wachten en soms kan dat erg lang zijn omdat de elektriciteit vaak uitvalt. Deze keuzes maken ouders zelf.

Ook zijn er enkele boeren die gevraagd hebben of voor de andere helft van het project (de andere 300 lampen) er panels (zonnepanelen) aangeschaft kunnen worden om water uit putten te halen (met de opgewekte energie) en het land te kunnen besproeien. Deze vraag is besproken met Wilde Ganzen en er is toestemming gegeven. Zodoende zijn er nu op 4 plekken, 2 plekken in Ponkodihi (Odisha) en 1 plek in Bhopal (Madhya Pradesh) en 1 plek in Indore/Palia (Madhya Pradesh) mogelijkheden gemaakt om water uit putten of meren te pompen naar het besproeien van land waar gewassen staan. 

Op deze manier kunnen de meest arme mensen hun beroep uitoefenen (hier de boeren) en dus uit de armoede komen. Want naast dat er eten is voor hun gezin, is er nu ook de mogelijkheid om te verkopen wat teveel is aan verbouwde gewassen. Zie verder ook enkele toegevoegde foto’s bij deze nieuwsbrief.  

3. Hostel en praktijkschool

Het hostel voor het verblijf van 150 meisjes is gereed. Het biedt de mogelijkheid voor meisjes om langer te kunnen leren en zo ook een beroep te leren. De afstand tussen school en hun thuis/hut is te lang om dagelijks te lopen. Vervoer naar en van school is te duur en tevens vrijwel niet mogelijk omdat de wegen onverhard zijn en in bosgebied liggen. Voor de jongens is er wel al slaapgelegenheid. 

De praktijkschool, die in samenwerking met Smile Foundation, wordt opgericht is er zowel voor jongens als voor meisjes. Smile Foundation is een Indiase zusterorganisatie van Wilde Ganzen. Verwacht zou worden dat zij het onderwijsprogramma vorm kunnen geven en tijdelijk voor de juiste leerkrachten zorgen. De Zusters zouden van deze leerkrachten kunnen leren en zodra zij voldoende expertise hebben opgebouwd het werk van Smile Foundation overnemen. Een en ander loopt nog niet zoals verwacht. Hier wordt dan ook aan gewerkt en momenteel veel aandacht besteed. Wordt vervolgd.

4. Nieuwe projecten

Binnen het grote project ‘Van doneren naar investeren’ worden nieuwe projecten opgezet die allemaal landbouw, educatie, voeding of gezondheidszorg betreffen. Er zijn al projecten opgezet en geevalueerd om vervolgens misschien uitgebreid te worden. Tevens worden nieuwe projecten opgezet vanuit behoefte die de Zusters aangeven. 

Het project solarlampen wordt momenteel geevalueerd met Wilde Ganzen en mogelijk uitgebreid met nog meer panels opzetten voor irrigatie voor de boeren.

In de staat Assam ligt een dorp waar behoefte is aan educatie in de vorm van een school voor kinderen en in de staat Madhya Pradesh is er een plaats waar behoefte is aan een project voor een goede moeder- en kindzorg. Al deze projecten krijgen aandacht en in de volgende nieuwsbrief hoort u het vervolg hiervan.

5. Onze donateurs

U leest over alle ontwikkelingen en dat zijn er momenteel heel veel. Wij proberen samen met de Zusters, geluk te brengen in het leven van een grote groep mensen die echt heel erg arm zijn. Vooral de financiele middelen ontbreken en zodoende hebben zij ook niet geleerd de juiste keuze te maken wanneer er bijvoorbeeld wel wat geld is. Hierbij worden zij nu ondersteund en door een beroep te leren kunnen ze uit de armoede komen en leren wel de juiste keuzes te maken. 

Dit betekent dat wij als Stichting blij zijn met Uw donaties en zelfs legaten en ook worden we in testamenten genoemd. Zorgvuldig gaan wij met al deze donaties om en de nieuwsbrief sturen we dan ook via de website en per post. Laatste voor de donateurs die geen internet hebben. Zodat iedereen ons kan volgen en kan lezen hoe zinvol Uw donatie besteed wordt. 

U allen hartelijk dankend hiervoor, groeten wij en tot in november,

het bestuur van de Stichting Sociaal Centrum Kerkpad en Robert van den Heuvel.

Nieuwsbrief 2 Jaargang 2

Periode december 2021

1. Project ‘Van doneren naar investeren’ 

Ingaande december 2019 heeft het bestuur van de de Stichting besloten zich actief in te zetten in het behalen van de doelen van de Stichting. Hiertoe is het project ‘Van doneren naar investeren’ opgezet. Veel hebt u er al over kunnen lezen op de website. 

Het allerlaatste nieuws is dat het hostel voor de meisjes in de leeftijd van 6 tot 15 jaar bijna gereed is (zie foto’s bij deze brief). Het wordt gebouwd op het terrein van het convent en dat is het huis van de zusters. In Ponkodihi, het oosten van India in een zeer bergachtig gebied. Rondom Ponkodihi liggen een tiental dorpen en alle kinderen uit dit gebied lopen iedere dag naar school. Door het bouwen van het hostel kunnen de meisjes, die echt van ver komen, nu overblijven. De jongens hebben een eigen boardingschool en deze staat in de buurt van de lagere school. 

Er wordt nu, samen met de zusters nagedacht, over het opzetten van een spaarformule voor de ouders om alvast schoolgeld te sparen voor als de meisjes gebruik willen maken van het hostel. Ouders die te arm zijn om hier mee te starten, zullen zeker niet vergeten worden. Misschien is hier wel een andere formule te bedenken bijv. met klussen helpen. Evenals de jongens hebben de meisjes recht op onderwijs.  

De mensen die meehelpen met bouwen van het hostel.

Hostel voor meisjes leeftijd 6 tot en met 15 jaar, bijna gereed!

2. Bezoek aan de landelijke organisatie Wilde Ganzen

Zoals eerder vermeld, heeft Wilde Ganzen mee goedgekeurd om in het gebied Ponkodihi de kinderen en hun familie van een solarlamp te voorzien. In totaal zou het gaan om 650 lampen. Licht betekent dat kinderen in de avond kunnen lezen en misschien nog studeren. Maar.. evenals in West Europa, heeft het coronavirus hier in India grote invloed op het leven van de mensen en vooral het onderwijs. Kinderen die niet naar school kunnen, worden door de ouders meegenomen voor werk op het land. Eigenlijk goed te begrijpen en met de lamp kunnen ze misschien toch nog wat lezen of studeren in de avonduren.

In een verdere fase blijkt dat er ook in de bergen stap voor stap elektriciteit wordt aangelegd en dit is absoluut een positieve ontwikkeling. Wat er wel nog gebeurt, is dat de elektriciteit vaak uitvalt en voordeel blijft nu dat met de lamp er toch nog altijd licht is. En voor de kinderen fijn en voor de familie.

Dit alles heeft tot gevolg dat nu niet alle ouders nog een lamp willen en ze stellen zelf voor om in plaats van lampen een deel laadpalen voor elektriciteit te bouwen en deze te gebruiken om water uit putten te pompen voor landbouwgewassen. Hiermee zijn we naar Wilde Ganzen gegaan en hebben de situatie uitgelegd. We hebben de goedkeuring gekregen en op dit moment wordt eraan gewerkt om 10 laadpalen te bouwen. Als dit project gaat slagen, bekijken we of er meer boeren mee kunnen participeren in dit vervolgtraject. 

Tijdens dit bezoek hebben we verder besproken of er bij het hostel voor meisjes ook een trainingsschool opgezet kan worden.  Om uit de armoede te komen, is het noodzaak dat iemand een beroep leert. Op deze wijze kunnen mensen onafhankelijk worden en geld verdienen om voor zichzelf te zorgen. Zie hiervoor het artikel dat door een van de bestuursleden geschreven is (klik hier om het artikel te lezen). Dit artikel is ook door de projectmedewerker van Wilde Ganzen gelezen ter voorbereiding op ons gesprek. Nu blijkt dat Wilde Ganzen een duo partner heeft in India namelijk Smile Foundation. Zij kunnen mee de trainingschool opzetten en we zijn nu zover dat de zusters de eerste contacten gaan leggen. In de volgende nieuwsbrief leest u er meer over. 

3. Corona

Dit afgelopen jaar 2021 is het echt moeilijk geweest om te werken aan vooruitgang. Het virus en de besmettelijkheid ervan heerst overal in de wereld. Zo zijn de scholen al bijna 2 jaar dicht en wat komt er dan van educatie terecht? Wij zijn er dan ook echt bezorgd over en willen toch proberen te ondersteunen voor wat mogelijk is. We kunnen nu niet zelf naar India om daar de zusters te ondersteunen. Onze contacten verlopen via whattsapp en meetings omline. 

Echt fantastisch is dat de bouw van het hostel toch nog doorgang heeft gekregen. Vermoedelijk wordt het hostel maart 2022 geopend en wat zou het geweldig zijn als een van de bestuursleden hier bij aanwezig kan zijn. Laten we het in ieder geval hopen.

U allen een voorspoedig 2022 toewensend  en vooral gezond te blijven,

groeten wij, het bestuur van de Stichting: dhr. Sam Broens en mevr. Thea Verstappen en tevens dhr. Robert van den Heuvel, projectontwikkelaar. 

Nieuwsbrief 1 Jaargang 2

Periode mei 2021

1. Project ‘Van doneren naar investeren’ 

Ingaande december 2019 heeft het bestuur van de de Stichting besloten zich actief in te zetten in het behalen van de doelen van de Stichting. Hiertoe is het project ‘Van doneren naar investeren’ opgezet in gezamenlijk overleg met de zusters. U leest hierover op de website.

In het kader van de enorme opkomst van het coronavirus in India (nu in deze tijd april/mei 2021) komt het project ‘Hand Washing (Handen wassen)’ goed van pas. Kinderen leren zichzelf en leren hun ouders het belang van een goede hygiene en handen wassen is hierbij een eerste vereiste. 

Het project ‘de solarlamp’ is door Wilde Ganzen het project van de week geworden en komt 6 juni 2021 op de  televisie en wel NPO 2 rond 13.00 uur. Zie voor verdere informatie onze website. 

Alisha lugun receiving solar lamp along with her mother. Assuring to study well at least 3 hours a day.

Ook de ouders hebben voordeel bij het licht dat nu langer aanwezig is in en rondom de hut/huis.

Binnen het project ‘Van doneren naar investeren’ wordt aandacht besteed aan: hygiene, educatie, voeding, zorg en landbouw. Tevens is gestart met de bouw van een hostel voor meisjes. Ook hier kunt u over lezen op onze website.

2. Mededelingen

– De Stichting komt op tv, zoals hierboven vermeld.  Wij stellen het op prijs als u gaat kijken en misschien familie en bekenden op de hoogte brengt zodat zij ook een kijkje kunnen nemen en zich op de hoogte kunnen stellen van het ontwikkelingswerk waar Wilde Ganzen zich op richt. 

– Wij zoeken nog vrijwilligers die interesse hebben om deel te nemen aan het bestuur van de Stichting. Meedenken kan al voldoende zijn, het hoeft niet meteen een bestuursfunctie te betreffen. Opgeven kan via het contactformulier en dit is te vinden op onze website.

– De financiele jaarrekening van 2019 staat sinds april van dit jaar 2021 op de website ter inzage.  

– Zoals eerder vermeld is Covid-19, een andere naam voor het virus, de laatste maanden enorm toegenomen in India. Vooral in de grote steden en nu ook steeds meer in de dorpen. De leefomstandigheden van veel Indiers zijn dermate armoedig dat het virus veel kans krijgt om om zich heen te grijpen en veel leed te veroorzaken. De mensen zijn veelal niet verzekerd en indien opname in een ziekenhuis nodig is, zijn de omstandigheden zodanig dat dit niet lukt omdat ze de opname niet kunnen betalen of omdat er geen mensen meer opgenomen kunnen worden. Het vaccineren komt op gang maar er wonen en leven heel veel mensen in India, 1,3 miljard. 

– Naast het grote project in het Oosten van India, besteedt de Stichting ook aandacht aan alle eerdere taken van de Stichting. Te denken valt hier aan de andere missieposten, onderwijs, zorg, voeding en landbouw. 

3. De bouw van het hostel

Zoals op de website vermeld, wordt er flink doorgebouwd in Ponkodihi, in de staat Odisha. Het hostel voor meisjes komt te liggen in de buurt van het convent van de zusters.  Zie de filmpjes op de website.
Omdat de samenwerking met Wilde Ganzen in gang is gezet, willen we proberen of Wilde Ganzen ook betrokken kan worden bij enkele ontwikkelingen rondom het hostel. Dat is het interieur mee bekostigen voor het hostel en dat is de oprichting van een vakschool mee in gang zetten, voor zowel  meisjes als jongens.

Om Wilde Ganzen inzicht te geven in het belang van de oprichting, is er een artikel geschreven door de secretaris van de Stichting. Over het belang van de oprichting van een vakschool om op deze wijze uit de armoede te komen. Zodra een en ander gereed is, worden de donateurs op de hoogte gebracht via de website.

4. Samenstelling bestuur van de Stichting

Het bestuur stelt zich voor.

Sam Broens de penningmeester:

Mijn naam is Sam Broens, 54 jaar, woonachtig te Roermond, gehuwd en vader van 2 dochters. Sinds 1991 ben ik werkzaam als belastingconsulent bij Jan W. Broens & Partners B.V. en sindsdien verantwoordelijk voor de jaarrekening van de Stichting. Vanwege onze betrokkenheid en de prettige samenwerking met het “oude” bestuur, ben ik in 2017 toegetreden tot het bestuur in de functie van penningmeester. De samenstelling van de jaarrekening wordt vanaf dat moment door een collega accountant geproduceerd.

Onafhankelijkheid voor de mensen in India is naar onze mening een belangrijke factor en de kosten van de Stichting zo laag mogelijk houden, zodat er zoveel mogelijk liquide middelen naar India overgemaakt kunnen worden met name voor het project “van doneren naar investeren”.

5. Contactformulier

Via het contactformulier op de website kunt u altijd contact opnemen met een van de leden van de Stichting. Wij proberen u dan zo snel als kan te berichten via de mail die u opgegeven hebt. 

U allen een mooie zomer toewensend, groeten wij.

Stichting Sociaal Centrum Kerkpad, https://ssckerkpad.nl

Nieuwsbrief 2, jaargang 1

sociaal stichting kerkpad water

1. Website Stichting

Iedereen die aangemeld is, heeft gelezen dat de Stichting nu een website heeft. https://ssckerkpad.nl U kunt altijd een kijkje nemen, ook als u zich nog niet heeft aangemeld. Bij aanmelding ontvangt u tevens deze nieuwsbrief in uw eigen postvak.
Inmiddels is de website op onderdelen bijgesteld. We hebben prima tips mogen ontvangen van donateurs. Deze kunnen nog altijd doorgegeven worden via het contactformulier op de website.

Convent Ponkohidi

2. Project ‘Van doneren naar investeren’

In de vorige nieuwsbrief heeft Robert van den Heuvel zich voorgesteld en hij is betrokken bij het project ‘Van doneren naar investeren”. Thea Verstappen, lid van het bestuur, ondersteunt hem en neemt ook taken op zich. Binnen het project wordt aandacht besteed aan: hygiëne, educatie, voeding, zorg en landbouw.
Naast het project heeft de Stichting er op aangedrongen dat er een hostel voor meisjes gebouwd gaat worden in Ponkadhi. Rondom Ponkadhi liggen een tiental dorpen en samen zijn het zeker zo’n 600 gezinnen. Dit is in het oosten van India in de deelstaat Odisha.
Op de website hebt u kunnen lezen dat het project hygiëne al in gang gezet is. Op het gebied van educatie en landbouw worden nu projecten ontwikkeld en zo is het project solarlamp bijna gereed om mee te starten. Landbouw is nog in de voor besprekende fase, samen met de zusters en de boeren aldaar. Doel is om betere gewassen te telen en meerdere keren per jaar.
Het project solarlamp is voor fondsenwerving naar Wilde Ganzen gestuurd en zij hebben de samenwerking met de Stichting en met de NGO Sant Joseph Sevika Sanstha  bevestigd. Op dit moment worden hiervoor de juiste documenten ingevuld en verstuurd. In Ponkadhi en omgeving is nl. geen elektriciteit. De solarlamp biedt licht in de avond zodat de kinderen thuis bij de hut nog kunnen leren. Overdag lopen ze naar school en is de afstand niet te ver dan lopen ze na school weer naar het dorp terug waar ze wonen. De kinderen die te ver van school wonen verblijven in een hostel. Voor jongens is dit hostel er en voor meisjes komt dit er. Hiervoor heeft de Stichting zich actief ingezet (sinds het bezoek in 2019) en nu komt er de mogelijkheid dat meisjes verder kunnen leren en niet terug naar de hut zouden moeten nadat ze enkele jaren onderwijs hebben gehad. Dit is absoluut een pluim voor de Stichting en vooral de donateurs die zich jaarlijks blijven inzetten voor de donaties.

Nog even herinneren aan het doel..
De opdracht van het stichtingsbestuur in Nederland was/is als volgt.
‘Ontwikkel een aanpak voor de zusters in India die aansluit bij de huidige inzichten, aanpakken en noden van het versterken van gemeenschappen, families en kinderen in India. Maak gebruik van de nieuwste inzichten om onderwijs, gezondheidszorg en hygiëne te verbeteren. Deze aanpak moet leiden tot een nieuwe manier van de besteding van het gedoneerde geld. Het moet leiden tot een breder draagvlak en een effectievere fondsenwerving in Nederland en in India, alsmede samenwerking met bedrijven, overheden en NGOs.’

We zijn op weg en hebben er het volste vertrouwen in dat er komend jaar resultaten zullen volgen. U leest er over in de volgende nieuwsbrieven.

3. Slaapplek voor de meisjes in Ponkadhi

De toestemming is er! De bouw van een hostel voor meisjes gaat komend jaar van start. De bouwtekening is gereed en de financiering wordt op dit moment in orde gemaakt. Samen met de Stichting. Dank aan onze donateurs!
Op de voorpagina van de website staan een aantal meisjes die er gebruik van zouden hebben gemaakt als er nu al een hostel zou zijn.

4. Samenstelling bestuur van de Stichting

Het bestuur stelt zich voor:
Mevr. Thea Verstappen is sinds september 2019 met pensioen. Ze heeft in de zorg gewerkt en in het onderwijs. Ze heeft in 1984 een periode gewerkt in India en wel bij de mensen die toen lepra hadden. Via haar moeder, die destijds donateur was, is zij in contact gekomen met Zuster Baptista. Toen haar eigen kinderen volwassen waren en zij weer tijd extra kreeg, heeft ze contact gezocht met de Stichting en is zij meteen secretaris geworden in het bestuur van de Stichting. In 2017 heeft zij opnieuw de Congregatie bezocht, inmiddels was zuster Baptista overleden. De zusters binnen de Congregatie komen allen uit India en naast hun opdracht tot het geloof is momenteel de zorg voor de allerarmsten een belangrijk doel. De Stichting doneert geld en de zusters delen uit. Alleen is hierbij belangrijk dat de zusters de mensen leren hoe zij onafhankelijk kunnen worden en voor zichzelf kunnen zorgen. In 2019 is zij opnieuw teruggegaan en nu samen met dhr. Robert van den Heuvel. Uit dit bezoek is het project ‘Van doneren naar investeren ‘ ontstaan waar nu volop aan gewerkt wordt. U kunt erover lezen op de website. De Stichting heeft uitgesproken zelf actief te gaan worden in de begeleiding en over 5 jaar, 2024/2025 vindt er een evaluatie plaats van behaalde resultaten en hoe verder.

Dhr. Sam Broens stelt zich voor in de volgende nieuwsbrief.

ssckerkpad

5. Contactformulier

Een belangrijk doel van de website is dat er meer communicatie kan plaatsvinden tussen de donateurs en het bestuur van de Stichting. Op de website is het zojuist genoemde contactformulier te vinden en te gebruiken voor ideeën en wensen. Indien nodig zal het bestuur er op terugkomen in de nieuwsbrief (altijd eerst na overleg met degene die geschreven heeft) en zodoende ontstaat er ook meer contact tussen donateurs en Stichting.

Dit is het dan voor de tweede nieuwsbrief!
Namens het bestuur van de Stichting wensen wij u allen een rustige tijd toe mede omdat de opkomst van het Corona-virus toch veel veranderingen heeft gebracht en nog brengt.
De kerstbrief en kalender zijn onderweg! Dit keer alleen voor de donateurs. Vrienden kunnen gebruik maken van de website en op die manier ook de nieuwsbrief ontvangen.

Thea Verstappen (secretaris) en mede namens Sam Broens (penningmeester).

16 november 2020.

De Solarlamp

De Solarlamp

Binnen het grote project ‘Van doneren naar investeren’ is de solarlamp
een van de kleinere projecten. Hierbij informatie over hoe de stichting
samenwerking zoekt met Wilde Ganzen om het project uit te kunnen voeren.

Wilde Ganzen steunt overal ter wereld projectaanvragen die armoede van
onderop willen doorbreken.

De tekening, getekend tijdens een tekenwedstrijd, laat zien hoe
blij/tevreden de kinderen zijn met het licht.

Het eerste document is opgesteld door Robert van den Heuvel. Het tweede
document is opgesteld door de betrokken zusters. Zowel Robert als Thea
(bestuurslid binnen de stichting) begeleiden de zusters in het opstellen
van de aanvraag en straks ook bij de uitvoering. Wij hopen dat het
project goedgekeurd gaat worden.

Lees hier het bestand opgesteld door Robert

Vervolgens kunt u hier het bestand opgesteld door de zusters lezen.