Vervolg bouw hostel

Sr. Sushila. Zij is hoofd van de missiepost en zo ook hoofdverantwoordelijke voor de bouw van het hostel voor meisjes na groep 8.