Voorbereiding op project 2 van Wilde Ganzen

Voorbereiding op project 2 van Wilde Ganzen:
‘Solar – driven irrigation for more income from Agriculture in India’.

Van 29 mei tot 12 juni 2023 heeft onze adviseur Robert van den Heuvel een bezoek gebracht aan de gebieden Ponkodihi en Madhwa, het noorden van India.
Doel van deze reis is geweest: de boeren (en tuinders) voorbereiden op het kopen en telen van de juiste gewassen zodra de zonnepanelen opgebouwd zijn, de irrigatie er is en de putten, waar nodig, gegraven zijn. U kunt hierover het adviesrapport, door hier te klikken, lezen dat Robert heeft geschreven aan de Congregatie en ook aan de Stichting (deels). De Zusters zijn hier erg belangrijk omdat zij de boeren aansturen, begeleiden en met de boeren de inkopen zullen gaan doen. Robert begeleidt in deze de Zusters en zal belangrijke bezoeken brengen samen met de Zusters en mogelijk belangrijke boeren die al een prima teelt hebben. Ook hier kunt u over lezen in het rapport. Het rapport is in het Engels geschreven omdat dit de taal is die gesproken wordt met elkaar.

In een latere fase zal Robert nog een verslag schrijven voor u als donateur. Hij zal dan ook de belangrijkste manier van gewassen telen toelichten en dat is namelijk de Agroforestry. Een vorm waarbij naast bomen, bijvoorbeeld fruitbomen, ook lagere gewassen gekweekt worden en vervolgens weer bomen enz. Op deze wijze is er enige beschutting tegen de zon en meer garantie van slagen dat zowel de gewassen als het fruit het goed gaan doen.

Op dit moment, oktober 2023 wordt project 2 uitgevoerd en wel in de opbouw van de panelen enz. Een en ander vergt veel tijd maar stap voor stap wordt de situatie voor de boeren zodanig dat zij niet meer naar de fabriek hoeven en gedurende het hele jaar fruit en gewassen kunnen telen, thuis in hun eigen omgeving. Zelfs verkopen van gewassen op de markt wordt mogelijk, hun kinderen een voedzame maaltijd voor kunnen zetten en sparen voor de toekomst krijgt zo zelfs ook betere garanties.

Tot zover,
in Nieuwsbrief 1 Jaargang 5 volgt meer inhoudelijke informatie en tevens hoe de uitvoering van project 2 van Wilde Ganzen vordert.

Deel dit bericht

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email