Nieuwsbrief 1, jaargang 1

1. Website stichting

Ingaande 2020 heeft de Stichting een nieuwe website. In het verleden is er een website geweest en deze is door omstandigheden opgeheven. Het bestuur van de Stichting heeft besloten  opnieuw een website op te starten omdat het digitale tijdperk niet meer weg te denken is in de huidige maatschappelijke ontwikkelingen.

Convent Ponkohidi

2. Robert van den Heuvel

In 2019 hebben Thea Verstappen (bestuurslid) en Robert van den Heuvel (expert ontwikkelingswerk) India bezocht. Samen met Sr. Ansumala, Sr. Susana en Sr. Asha is een zeer armoedig deel van India in het oosten (deelstaat Odisha) bezocht, nl. Ponkodhi.  Later, het 2e deel van de 2 weken, zijn in Nandanagar (deelstaat Madyha Pradesh, midden India) nog  een aantal andere missiestations bezocht.

U leest er hier verder over, namens Robert het volgende:

Kloosterwaarden & meetbaarheid

De stichting Sociaal Centrum Kerkpad en de daaraan gelieerde zusterorde in India doet geweldig werk! De kloosterwaarden – structuur, naastenliefde, disciplines en on-the-spot aanwezigheid – vormen de kracht voor het werk wat de Zusters doen in India. Daar gaan we rationaliteit, efficiency en samenwerking met andere organisaties aan toevoegen. Graag deel ik mijn ideeën hoe we stichting en congregatie in India nog gaver en beter gaan maken. Onze stichting. Jullie stichting.

Van doneren naar investeren

Sinds vorig jaar begeleid en adviseer ik (Robert van den Heuvel)– samen met het bestuur – de Nederlandse stichting Sociaal Centrum Kerkpad, en de daaraan gelieerde en gefinancierde zusterorde in India. Dit startte naar aanleiding van een interview wat ik anderhalf jaar geleden had in De Limburger, de krant in Limburg.

Ik werk sinds 20 jaar in ontwikkelingslanden in Azië en Afrika. Ik heb vier jaar in Vietnam gewoond en gewerkt. En nog steeds ben ik 3-4 maanden per jaar in landen als Kenia, Ethiopië, India, Bangladesh en Nepal. Ik werk op projecten op het gebied van gezondheid, voeding en landbouw. Mijn achtergrond is bedrijfskunde, en dat is ook de leidraad voor mijn aanpak. Ik sta voor een rationele aanpak, die gericht is op duurzame ontwikkeling van mensen, ondernemers en gemeenschappen. Dat betekent dat een project op een gegeven moment geen donaties meer nodig heeft. Mensen zelf, bedrijven of een overheid zorgen voor structurele financiering. Thea Verstappen, de secretaris van de stichting, las het interview in De Limburger en benaderde mij om deze aanpak samen vorm te geven in India. 

Doel

De opdracht van het stichtingsbestuur in Nederland was als volgt.

‘Ontwikkel een aanpak voor de zusters in India die aansluit bij de huidige inzichten, aanpakken en noden van het versterken van gemeenschappen, families en kinderen in India. Maak gebruik van de nieuwste inzichten om onderwijs, gezondheidszorg en hygiëne te verbeteren. Deze aanpak moet leiden tot een nieuwe manier van de besteding van het gedoneerde geld. Het moet leiden tot een breder draagvlak en een effectievere fondsenwerving in Nederland en in India, alsmede samenwerking met bedrijven, overheden en NGOs.’

Naar India

Gedurende twee weken reisden bestuurslid Thea Verstappen en ik door Centraal India. We bezochten projecten van de Zusters in dorpen, scholen, klinieken en boerderijen. We onderzochten projecten, analyseerden de doelgroep, hebben nieuwe ideeën en aanpakken ontwikkeld, en hadden workshops met de zusters om die ‘in het proces te krijgen’.

We hebben een aanpak ontwikkeld die past bij een kloosterorde, die gebruik maakt van de kracht van de kloosterorde, maar die ook ‘rationaliteit’ en ‘innovatie’ toevoegt aan (het werk) van de zusters in India. Focus, meetbaarheid, effectiviteit, repliceerbaarheid.

Voorbeelden:

  • Veel kinderen hebben regelmatig diarree, hebben maagklachten of een infectieziekte zoals griep. Dit moet anders. Hierdoor kunnen ze niet naar school, leren minder, en hebben daardoor later een minder goede baan. Dit gaan we verbeteren aan de hand van de volgende vraag: ‘Hoeveel kunnen we het verzuim van lessen door de kinderen als gevolg van ziekte laten dalen, als een dorp latrines/toiletten bouwt, zeep heeft en hand washing campaigns houdt; dus een betere hygiëne heeft?’ Afgelopen maanden zijn enkele jongeren in het dorp Kusumdi (Oost-India) getraind om toiletten en latrines te bouwen.
  • Als iemand uit de familie ziek wordt, betekent dat veel voor de financiële situatie. Er komen (vaak hoge) medische kosten omdat het gezin niet verzekerd is. Om die reden gaan ze vaak te laat naar de dokter; het kost immers geld. Andere kinderen uit het gezin moeten werken, om de doktersrekeningen te kunnen betalen. Soms kunnen ze daardoor niet naar school. Dus wat we gaan onderzoeken is: ‘Wat is het lange termijn effect op het netto inkomen van de familie en op het aantal jaren school van de kinderen, als iedereen in een dorp een ziektekostenverzekering heeft’.
  • In Beldihi (Oost-India) hebben de zusters een (pre)nursery school opgezet. Kinderen van 1 tot 4 jaar gaan hier naartoe. In spelvorm leren ze o.a. structuur, samen spelen, discipline, tellen, ordenen, plaatjes herkennen, eenvoudige woorden, en luisteren. Toen we de zusters interviewden, vertelden ze dat deze kinderen een voorsprong hebben op kinderen die niet naar een dergelijke (pre)nursery school gaan. De onderzoeksvraag en opstap naar een uitbreiding van de (pre)nursery school is dus: ‘Wat is het verschil in score op de entree toets voor primary education (lagere school) tussen een kind dat (pre-)nursery school volgt en een kind dat dat niet doet?’. Met deze resultaten kunnen de zusters samenwerken met de overheid, en ouders overtuigen van het nut van de (pre)nursery school. Met deze MEETBARE resultaten kunnen de zusters fondsen werven bij donateurs, overheid en bedrijven.

Binnen één generatie

Na 2 weken optrekken met de zusters, bezoeken en onderzoeken van hun projecten en doelgroep, ben ik diep onder de indruk van hun werk. De zusters weten de kinderen van kansloze gezinnen met onderwijs en gezondheidszorg ‘self-supporting’ te maken. Deze gezinnen weten zich zo op te werken vanuit de ‘poverty trap (armoedeval)’ naar ‘better off positie ’, en zelfs naar de middenklasse; binnen één generatie. De ouders waren/zijn leprozen, en hun kinderen hebben inmiddels een studie afgerond en een baan, en een eigen huis of kamer om te wonen.

We weten nu waar de kracht van de kloosterorde ligt en hoe de verbeteringsslag te maken.

Deze projecten kennen steeds de combinatie van OBSERVEREN – METEN – ANALYSEREN – INTERVENTIE ONTWIKKELEN – SAMENWERKING OPZETTEN – INTERVENTIE TESTEN – INTERVENTIE VERBETEREN – FONDSEN WERVEN – OPSCHALEN

We nemen de zusters mee in deze aanpak. Zij moeten het gaan uitvoeren. Enkele keren per maand spreken we het ‘Veranderingsteam van de Zusters in India’. Via whatsapp en mail hebben we bijna dagelijks contact met hen.

Bewezen aanpak

We maken onder meer gebruik van bewezen aanpakken van C.K. Prahalad (Business cases at the Base of the Pyramid) en van de recente Nobelprijswinnaars voor Economie Banerjee en Duflo (‘Poor Economics’). Hun aanpak gebruik ik al jaren in DSM’s nutrition projecten, Sanitatie & hygiëne programma’s in Vietnam, en onderwijsprojecten in Bangladesh.

Website houdt u op de hoogte

Op de website houden wij u op de hoogte van onze aanpak en de resultaten van de projecten. Bekijk en lees hier de foto’s en persoonlijke verhalen.

Tot zover Robert.

Robert den Heuvel
Nutrition

3. Nieuwsbrief Stichting

Zoals Robert vermeldt, wordt u via de nieuwsbrief  op de website, op de hoogte gehouden over de verdere ontwikkelingen betreffende het project ‘Van doneren naar investeren’. Tevens krijgen de donateurs en vrienden van de Stichting, die hun emailadres hebben achtergelaten op de website, een persoonlijke digitale brief per email gestuurd. Voorlopig in mei en in november van het betreffende jaar. Daarbij krijgt iedereen, zowel donateur als vriend,  in december de kerstbrief en de kalender via de post vanuit India Nandanagar thuisgestuurd. Op dit moment is Zuster Ansumala het hoofd van de Congregatie en afgelopen jaar 2019 heeft zij de kerstbrief voor 2020 geschreven.

4. Samenstelling bestuur van de Stichting

Zoals u op de website kunt lezen, is het bestuur op dit moment niet voltallig. Naast een bestuurslid die een taak zou willen uitvoeren van voorzitter en/of secretaris, zoeken we nog 2 bestuursleden die mee willen denken in alle ontwikkelingen die plaatsvinden. Bent u geïnteresseerd dat kunt u zich opgeven via de website. Wilt u graag eerst meer informatie dan kan dit ook via dit formulier aangegeven worden. Het huidige bestuur is bereid u informatie te geven.

In de volgende nieuwsbrief zullen de bestuursleden zich sowieso uitgebreider voor stellen.

MeetingSisters

5. Contactformulier

Een belangrijk doel van de website is dat er meer communicatie kan plaatsvinden tussen de donateurs en het bestuur van de Stichting. Op de website is het zojuist genoemde contactformulier te vinden en te gebruiken voor ideeën en wensen. Indien nodig zal het bestuur er op terugkomen in de nieuwsbrief (altijd eerst na overleg met degene die geschreven heeft) en zodoende ontstaat er ook meer contact tussen donateurs en Stichting.

Dit is het dan voor de eerste nieuwsbrief!

Namens het bestuur van de Stichting wensen wij u allen een rustige tijd toe mede omdat de opkomst van het Corona-virus toch veel veranderingen heeft gebracht en nog brengt. 

Thea Verstappen (secretaris) en mede namens Sam Broens (penningmeester).

26 mei 2020.