Nieuwsbrief 2, jaargang 1

1. Website Stichting

Iedereen die aangemeld is, heeft gelezen dat de Stichting nu een website heeft. https://ssckerkpad.nl U kunt altijd een kijkje nemen, ook als u zich nog niet heeft aangemeld. Bij aanmelding ontvangt u tevens deze nieuwsbrief in uw eigen postvak.
Inmiddels is de website op onderdelen bijgesteld. We hebben prima tips mogen ontvangen van donateurs. Deze kunnen nog altijd doorgegeven worden via het contactformulier op de website.

Convent Ponkohidi

2. Project ‘Van doneren naar investeren’

In de vorige nieuwsbrief heeft Robert van den Heuvel zich voorgesteld en hij is betrokken bij het project ‘Van doneren naar investeren”. Thea Verstappen, lid van het bestuur, ondersteunt hem en neemt ook taken op zich. Binnen het project wordt aandacht besteed aan: hygiëne, educatie, voeding, zorg en landbouw.
Naast het project heeft de Stichting er op aangedrongen dat er een hostel voor meisjes gebouwd gaat worden in Ponkadhi. Rondom Ponkadhi liggen een tiental dorpen en samen zijn het zeker zo’n 600 gezinnen. Dit is in het oosten van India in de deelstaat Odisha.
Op de website hebt u kunnen lezen dat het project hygiëne al in gang gezet is. Op het gebied van educatie en landbouw worden nu projecten ontwikkeld en zo is het project solarlamp bijna gereed om mee te starten. Landbouw is nog in de voor besprekende fase, samen met de zusters en de boeren aldaar. Doel is om betere gewassen te telen en meerdere keren per jaar.
Het project solarlamp is voor fondsenwerving naar Wilde Ganzen gestuurd en zij hebben de samenwerking met de Stichting en met de NGO Sant Joseph Sevika Sanstha  bevestigd. Op dit moment worden hiervoor de juiste documenten ingevuld en verstuurd. In Ponkadhi en omgeving is nl. geen elektriciteit. De solarlamp biedt licht in de avond zodat de kinderen thuis bij de hut nog kunnen leren. Overdag lopen ze naar school en is de afstand niet te ver dan lopen ze na school weer naar het dorp terug waar ze wonen. De kinderen die te ver van school wonen verblijven in een hostel. Voor jongens is dit hostel er en voor meisjes komt dit er. Hiervoor heeft de Stichting zich actief ingezet (sinds het bezoek in 2019) en nu komt er de mogelijkheid dat meisjes verder kunnen leren en niet terug naar de hut zouden moeten nadat ze enkele jaren onderwijs hebben gehad. Dit is absoluut een pluim voor de Stichting en vooral de donateurs die zich jaarlijks blijven inzetten voor de donaties.

Nog even herinneren aan het doel..
De opdracht van het stichtingsbestuur in Nederland was/is als volgt.
‘Ontwikkel een aanpak voor de zusters in India die aansluit bij de huidige inzichten, aanpakken en noden van het versterken van gemeenschappen, families en kinderen in India. Maak gebruik van de nieuwste inzichten om onderwijs, gezondheidszorg en hygiëne te verbeteren. Deze aanpak moet leiden tot een nieuwe manier van de besteding van het gedoneerde geld. Het moet leiden tot een breder draagvlak en een effectievere fondsenwerving in Nederland en in India, alsmede samenwerking met bedrijven, overheden en NGOs.’

We zijn op weg en hebben er het volste vertrouwen in dat er komend jaar resultaten zullen volgen. U leest er over in de volgende nieuwsbrieven.

3. Slaapplek voor de meisjes in Ponkadhi

De toestemming is er! De bouw van een hostel voor meisjes gaat komend jaar van start. De bouwtekening is gereed en de financiering wordt op dit moment in orde gemaakt. Samen met de Stichting. Dank aan onze donateurs!
Op de voorpagina van de website staan een aantal meisjes die er gebruik van zouden hebben gemaakt als er nu al een hostel zou zijn.

4. Samenstelling bestuur van de Stichting

Het bestuur stelt zich voor:
Mevr. Thea Verstappen is sinds september 2019 met pensioen. Ze heeft in de zorg gewerkt en in het onderwijs. Ze heeft in 1984 een periode gewerkt in India en wel bij de mensen die toen lepra hadden. Via haar moeder, die destijds donateur was, is zij in contact gekomen met Zuster Baptista. Toen haar eigen kinderen volwassen waren en zij weer tijd extra kreeg, heeft ze contact gezocht met de Stichting en is zij meteen secretaris geworden in het bestuur van de Stichting. In 2017 heeft zij opnieuw de Congregatie bezocht, inmiddels was zuster Baptista overleden. De zusters binnen de Congregatie komen allen uit India en naast hun opdracht tot het geloof is momenteel de zorg voor de allerarmsten een belangrijk doel. De Stichting doneert geld en de zusters delen uit. Alleen is hierbij belangrijk dat de zusters de mensen leren hoe zij onafhankelijk kunnen worden en voor zichzelf kunnen zorgen. In 2019 is zij opnieuw teruggegaan en nu samen met dhr. Robert van den Heuvel. Uit dit bezoek is het project ‘Van doneren naar investeren ‘ ontstaan waar nu volop aan gewerkt wordt. U kunt erover lezen op de website. De Stichting heeft uitgesproken zelf actief te gaan worden in de begeleiding en over 5 jaar, 2024/2025 vindt er een evaluatie plaats van behaalde resultaten en hoe verder.

Dhr. Sam Broens stelt zich voor in de volgende nieuwsbrief.

ssckerkpad

5. Contactformulier

Een belangrijk doel van de website is dat er meer communicatie kan plaatsvinden tussen de donateurs en het bestuur van de Stichting. Op de website is het zojuist genoemde contactformulier te vinden en te gebruiken voor ideeën en wensen. Indien nodig zal het bestuur er op terugkomen in de nieuwsbrief (altijd eerst na overleg met degene die geschreven heeft) en zodoende ontstaat er ook meer contact tussen donateurs en Stichting.

Dit is het dan voor de tweede nieuwsbrief!
Namens het bestuur van de Stichting wensen wij u allen een rustige tijd toe mede omdat de opkomst van het Corona-virus toch veel veranderingen heeft gebracht en nog brengt.
De kerstbrief en kalender zijn onderweg! Dit keer alleen voor de donateurs. Vrienden kunnen gebruik maken van de website en op die manier ook de nieuwsbrief ontvangen.

Thea Verstappen (secretaris) en mede namens Sam Broens (penningmeester).

16 november 2020.