Nieuwsbrief 2 Jaargang 2

Periode december 2021

1. Project ‘Van doneren naar investeren’ 

Ingaande december 2019 heeft het bestuur van de de Stichting besloten zich actief in te zetten in het behalen van de doelen van de Stichting. Hiertoe is het project ‘Van doneren naar investeren’ opgezet. Veel hebt u er al over kunnen lezen op de website. 

Het allerlaatste nieuws is dat het hostel voor de meisjes in de leeftijd van 6 tot 15 jaar bijna gereed is (zie foto’s bij deze brief). Het wordt gebouwd op het terrein van het convent en dat is het huis van de zusters. In Ponkodihi, het oosten van India in een zeer bergachtig gebied. Rondom Ponkodihi liggen een tiental dorpen en alle kinderen uit dit gebied lopen iedere dag naar school. Door het bouwen van het hostel kunnen de meisjes, die echt van ver komen, nu overblijven. De jongens hebben een eigen boardingschool en deze staat in de buurt van de lagere school. 

Er wordt nu, samen met de zusters nagedacht, over het opzetten van een spaarformule voor de ouders om alvast schoolgeld te sparen voor als de meisjes gebruik willen maken van het hostel. Ouders die te arm zijn om hier mee te starten, zullen zeker niet vergeten worden. Misschien is hier wel een andere formule te bedenken bijv. met klussen helpen. Evenals de jongens hebben de meisjes recht op onderwijs.  

De mensen die meehelpen met bouwen van het hostel.

Hostel voor meisjes leeftijd 6 tot en met 15 jaar, bijna gereed!

2. Bezoek aan de landelijke organisatie Wilde Ganzen

Zoals eerder vermeld, heeft Wilde Ganzen mee goedgekeurd om in het gebied Ponkodihi de kinderen en hun familie van een solarlamp te voorzien. In totaal zou het gaan om 650 lampen. Licht betekent dat kinderen in de avond kunnen lezen en misschien nog studeren. Maar.. evenals in West Europa, heeft het coronavirus hier in India grote invloed op het leven van de mensen en vooral het onderwijs. Kinderen die niet naar school kunnen, worden door de ouders meegenomen voor werk op het land. Eigenlijk goed te begrijpen en met de lamp kunnen ze misschien toch nog wat lezen of studeren in de avonduren.

In een verdere fase blijkt dat er ook in de bergen stap voor stap elektriciteit wordt aangelegd en dit is absoluut een positieve ontwikkeling. Wat er wel nog gebeurt, is dat de elektriciteit vaak uitvalt en voordeel blijft nu dat met de lamp er toch nog altijd licht is. En voor de kinderen fijn en voor de familie.

Dit alles heeft tot gevolg dat nu niet alle ouders nog een lamp willen en ze stellen zelf voor om in plaats van lampen een deel laadpalen voor elektriciteit te bouwen en deze te gebruiken om water uit putten te pompen voor landbouwgewassen. Hiermee zijn we naar Wilde Ganzen gegaan en hebben de situatie uitgelegd. We hebben de goedkeuring gekregen en op dit moment wordt eraan gewerkt om 10 laadpalen te bouwen. Als dit project gaat slagen, bekijken we of er meer boeren mee kunnen participeren in dit vervolgtraject. 

Tijdens dit bezoek hebben we verder besproken of er bij het hostel voor meisjes ook een trainingsschool opgezet kan worden.  Om uit de armoede te komen, is het noodzaak dat iemand een beroep leert. Op deze wijze kunnen mensen onafhankelijk worden en geld verdienen om voor zichzelf te zorgen. Zie hiervoor het artikel dat door een van de bestuursleden geschreven is (klik hier om het artikel te lezen). Dit artikel is ook door de projectmedewerker van Wilde Ganzen gelezen ter voorbereiding op ons gesprek. Nu blijkt dat Wilde Ganzen een duo partner heeft in India namelijk Smile Foundation. Zij kunnen mee de trainingschool opzetten en we zijn nu zover dat de zusters de eerste contacten gaan leggen. In de volgende nieuwsbrief leest u er meer over. 

3. Corona

Dit afgelopen jaar 2021 is het echt moeilijk geweest om te werken aan vooruitgang. Het virus en de besmettelijkheid ervan heerst overal in de wereld. Zo zijn de scholen al bijna 2 jaar dicht en wat komt er dan van educatie terecht? Wij zijn er dan ook echt bezorgd over en willen toch proberen te ondersteunen voor wat mogelijk is. We kunnen nu niet zelf naar India om daar de zusters te ondersteunen. Onze contacten verlopen via whattsapp en meetings omline. 

Echt fantastisch is dat de bouw van het hostel toch nog doorgang heeft gekregen. Vermoedelijk wordt het hostel maart 2022 geopend en wat zou het geweldig zijn als een van de bestuursleden hier bij aanwezig kan zijn. Laten we het in ieder geval hopen.

U allen een voorspoedig 2022 toewensend  en vooral gezond te blijven,

groeten wij, het bestuur van de Stichting: dhr. Sam Broens en mevr. Thea Verstappen en tevens dhr. Robert van den Heuvel, projectontwikkelaar.