Nieuwsbrief 1 Jaargang 2

Periode mei 2021

1. Project ‘Van doneren naar investeren’ 

Ingaande december 2019 heeft het bestuur van de de Stichting besloten zich actief in te zetten in het behalen van de doelen van de Stichting. Hiertoe is het project ‘Van doneren naar investeren’ opgezet in gezamenlijk overleg met de zusters. U leest hierover op de website.

In het kader van de enorme opkomst van het coronavirus in India (nu in deze tijd april/mei 2021) komt het project ‘Hand Washing (Handen wassen)’ goed van pas. Kinderen leren zichzelf en leren hun ouders het belang van een goede hygiene en handen wassen is hierbij een eerste vereiste. 

Het project ‘de solarlamp’ is door Wilde Ganzen het project van de week geworden en komt 6 juni 2021 op de  televisie en wel NPO 2 rond 13.00 uur. Zie voor verdere informatie onze website. 

Alisha lugun receiving solar lamp along with her mother. Assuring to study well at least 3 hours a day.

Ook de ouders hebben voordeel bij het licht dat nu langer aanwezig is in en rondom de hut/huis.

Binnen het project ‘Van doneren naar investeren’ wordt aandacht besteed aan: hygiene, educatie, voeding, zorg en landbouw. Tevens is gestart met de bouw van een hostel voor meisjes. Ook hier kunt u over lezen op onze website.

2. Mededelingen

– De Stichting komt op tv, zoals hierboven vermeld.  Wij stellen het op prijs als u gaat kijken en misschien familie en bekenden op de hoogte brengt zodat zij ook een kijkje kunnen nemen en zich op de hoogte kunnen stellen van het ontwikkelingswerk waar Wilde Ganzen zich op richt. 

– Wij zoeken nog vrijwilligers die interesse hebben om deel te nemen aan het bestuur van de Stichting. Meedenken kan al voldoende zijn, het hoeft niet meteen een bestuursfunctie te betreffen. Opgeven kan via het contactformulier en dit is te vinden op onze website.

– De financiele jaarrekening van 2019 staat sinds april van dit jaar 2021 op de website ter inzage.  

– Zoals eerder vermeld is Covid-19, een andere naam voor het virus, de laatste maanden enorm toegenomen in India. Vooral in de grote steden en nu ook steeds meer in de dorpen. De leefomstandigheden van veel Indiers zijn dermate armoedig dat het virus veel kans krijgt om om zich heen te grijpen en veel leed te veroorzaken. De mensen zijn veelal niet verzekerd en indien opname in een ziekenhuis nodig is, zijn de omstandigheden zodanig dat dit niet lukt omdat ze de opname niet kunnen betalen of omdat er geen mensen meer opgenomen kunnen worden. Het vaccineren komt op gang maar er wonen en leven heel veel mensen in India, 1,3 miljard. 

– Naast het grote project in het Oosten van India, besteedt de Stichting ook aandacht aan alle eerdere taken van de Stichting. Te denken valt hier aan de andere missieposten, onderwijs, zorg, voeding en landbouw. 

3. De bouw van het hostel

Zoals op de website vermeld, wordt er flink doorgebouwd in Ponkodihi, in de staat Odisha. Het hostel voor meisjes komt te liggen in de buurt van het convent van de zusters.  Zie de filmpjes op de website.
Omdat de samenwerking met Wilde Ganzen in gang is gezet, willen we proberen of Wilde Ganzen ook betrokken kan worden bij enkele ontwikkelingen rondom het hostel. Dat is het interieur mee bekostigen voor het hostel en dat is de oprichting van een vakschool mee in gang zetten, voor zowel  meisjes als jongens.

Om Wilde Ganzen inzicht te geven in het belang van de oprichting, is er een artikel geschreven door de secretaris van de Stichting. Over het belang van de oprichting van een vakschool om op deze wijze uit de armoede te komen. Zodra een en ander gereed is, worden de donateurs op de hoogte gebracht via de website.

4. Samenstelling bestuur van de Stichting

Het bestuur stelt zich voor.

Sam Broens de penningmeester:

Mijn naam is Sam Broens, 54 jaar, woonachtig te Roermond, gehuwd en vader van 2 dochters. Sinds 1991 ben ik werkzaam als belastingconsulent bij Jan W. Broens & Partners B.V. en sindsdien verantwoordelijk voor de jaarrekening van de Stichting. Vanwege onze betrokkenheid en de prettige samenwerking met het “oude” bestuur, ben ik in 2017 toegetreden tot het bestuur in de functie van penningmeester. De samenstelling van de jaarrekening wordt vanaf dat moment door een collega accountant geproduceerd.

Onafhankelijkheid voor de mensen in India is naar onze mening een belangrijke factor en de kosten van de Stichting zo laag mogelijk houden, zodat er zoveel mogelijk liquide middelen naar India overgemaakt kunnen worden met name voor het project “van doneren naar investeren”.

5. Contactformulier

Via het contactformulier op de website kunt u altijd contact opnemen met een van de leden van de Stichting. Wij proberen u dan zo snel als kan te berichten via de mail die u opgegeven hebt. 

U allen een mooie zomer toewensend, groeten wij.

Stichting Sociaal Centrum Kerkpad, https://ssckerkpad.nl