Privacy verklaring Stichting Sociaal Centrum Kerkpad

Stichting Sociaal Centrum Kerkpad verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende privacywetgeving. Wij vinden uw privacy erg belangrijk en gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Hieronder staat precies wat u van ons kunt verwachten en aan welke regels we ons houden.

Toepasselijkheid

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens die door donateurs, relaties en deelnemers verstrekt zijn aan Stichting Sociaal Centrum Kerkpad.

Stichting Sociaal Centrum Kerkpad

Bezoekadres
Sussexstraat 9
6137 JS Sittard


Postadres
Sussexstraat 9
6137 JS Sittard

Gegevens

Stichting Sociaal Centrum Kerkpad is in 1978 in het leven geroepen door Zuster Baptista uit Maasniel te Limburg. Zij behoorde tot de orde van de Dienaressen van de Heilige Geest en werkte al jaren in India als lerares.

Met haar werk gaf Zuster Baptista de armsten der arme een kans op een beter leven. Dat begon kleinschalig, maar later werd haar gevraagd een missieorde te stichten, bestaande uit Indiase zusters van Joseph Sevika Sanstha. Vandaag de dag telt de orde zo’n 200 zusters, ongeveer 15 novicen en jaarlijks komen er 10 tot 15 postulanten bij. 

Via acties en campagnes roepen wij mensen op om hieraan mee te werken. Het werk van Stichting Sociaal Centrum Kerkpad wordt gefinancierd door donororganisaties en door giften van donateurs. Wij verzamelen persoonsgegevens (naam, e-mailadres, telefoonnummer en woonplaats) om u te informeren over onze acties en campagnes en de behaalde resultaten en voor marketingdoeleinden.Wij houden donateurs bij, waarin onder andere persoonsgegevens van donateurs en relaties worden vastgelegd. 

Doelen

Het verzamelen van persoonsgegevens gebeurt via onze websites wanneer u zich aanmeldt voor onze e-mailnieuwsbrief, wanneer u een contactformulier invult, een actie aanmaakt of eraan deelneemt, u zich aanmeldt als donateur.

E-mail

Wanneer je donateur bent van Stichting Sociaal Centrum Kerkpad of aangegeven hebt per e-mail op de hoogte te willen worden gehouden van ons nieuws, word je per e-mail geïnformeerd over ons werk en resultaten en vragen we incidenteel om een (extra) bijdrage.

Wil je geen e-mail meer ontvangen, dan kun je je op elk moment afmelden voor deze e-mails via de afmeldmogelijkheid in elke email die je van ons ontvangt of via het contactformulier op de Stichting Sociaal Centrum Kerkpad website. Het doorvoeren jouw afmelding kost een paar dagen tijd. Het zou dus kunnen zijn dat je na je afmelding toch nog een nieuwsbrief van ons ontvangt omdat de afmelding nog niet in alle systemen is doorgevoerd.

Direct mail

Stichting Sociaal Centrum Kerkpad verstuurt post om donateurs en relaties te informeren over ons werk, op de hoogte te houden van behaalde resultaten en voor incidentele verzoeken om een bijdrage. Als je hebt aangegeven geen post te willen ontvangen van Stichting Sociaal Centrum Kerkpad, dan verwerken we dit in onze administratie en benaderen wij je niet meer met direct mail. Je kan dit aangeven via het contactformulier op de Stichting Sociaal Centrum Kerkpad website.

Hoe beveiligt Stichting Sociaal Centrum Kerkpad gegevens?

Voor de bescherming van uw persoonsgegevens heeft Stichting Sociaal Centrum Kerkpad fysieke, technische en organisatorische maatregelen getroffen. Stichting Sociaal Centrum Kerkpad maakt gebruik van een beveiligde server die uitsluitend toegankelijk is voor personen die daartoe bevoegd zijn. Eventuele gegevens die u op onze online formulieren invult worden encrypted verzonden. Stichting Sociaal Centrum Kerkpad schakelt bij de uitvoering van haar dienstverlening derden in. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van hun diensten Persoonsgegevens verwerken, doen zij dit in hoedanigheid van verwerker. Al onze verwerkers worden verplicht om uw Persoonsgegevens te beschermen. Met al onze verwerkers sluiten wij overeenkomsten waarin wij dit expliciet opnemen.

Bewaartermijnen

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de bovengenoemde doeleinden.

Wijzigingen privacy statement

Stichting Sociaal Centrum Kerkpad behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Stichting Sociaal Centrum Kerkpad adviseert u regelmatig het privacy statement te bekijken om te zien of er veranderingen zijn doorgevoerd.

April 2020